jardenberg kommenterar – 2010-01-18

Vem lyssnar på de tysta? « Makt och medier – Jag blir så fascinerad. Efter ett intressant reflekterande resonemang, inspirerad av Anna Lindbergs inlägg på mindpark, så landar det lik förbannat i samma gamla slutsats som alltid. Först marginaliseras...

Sociala nätverk skapar nya kommunikationsvägar

I det “gamla” medielandskapet, pre sociala medier, pratades det väldigt mycket om B2B och B2C kommunikation. Missförstå mig inte, det görs det fortfarande och rättmäktigen så, men det finns all anledning att bredda sitt perspektiv. Den digitala...

jardenberg kommenterar – 2009-10-13

Nuclear Plants Cautiously Phase Out Dial-Up Modems | Threat Level | Wired.com – Jag brukar köra ett modemljud på en av mina föreläsningar. Det är en vattendelare mellan gammal och ung i publiken. Och det här kändes inte betryggande… ”Det blir jag väldigt...
:)