329. På riktigt: ett 3D-printat mänskligt hjärta 💝

Ja, det är bara stort som ett kaninhjärta. Och det är fortfarande oklart om det kommer slå som ett riktigt hjärta när det kommer på plats. Men försöket är tillräckligt framgångsrikt för att man redan ska prata om nästa steg – djurförsök där hjärtat opereras på...