297. Alibaba visar vägen för framtidens filmproduktion?

Årets mest framgångsrika film, mätt i intjänade dollar, har i princip bara visats i Kina. Men än mer intressant är vem som producerat den, hur den marknadsförts och distribuerats, och hur väl pusselbitarna faller på plats. Som vanligt, fokus på möjligheter och inte...