Google släpper idag en undersökning som man låtit Future Foundation genomföra. Man har frågat 3.500 personer över hela världen, och låtit 12 experter uttala sig om hur vi vill arbeta. Och man kommer fram till att vi både vill och blir mest effektiva om vi får göra det tillsammans, och med verktyg som understödjer det.

Jag har fått titta på resultatet i förväg och är inte överraskad. Den som är en regelbunden läsare här vet att det här är teser som jag ofta fört fram. Men det är glädjande att kunna lägga lite siffror bakom känslan. Så här står det i den korta sammanfattningen som presenteras idag:

Studien visar bland annat att:

  • det finns en mycket nära koppling mellan samarbete och innovation, 81% korrelation på alla marknader. Ju större möjligheter människor har att samarbeta desto mer kreativa och innovativa kommer de att vara.
  • bara 15% av anställda säger att de är nöjda med processerna för att generera ideer som finns inom sina respektive företag. Det saknas bra plattformar och processer.
  • det största hindret för att få ut så mycket som möjligt av samarbete på nätet är att högsta ledningen saknar visioner (43%) och att det investeras tillräckligt (41%). Båda är ett krav för att företag ska kunna öka innovationstakten i framtiden.
  • majoriteten av de utfrågade (68%) anser att man i framtiden kommer att vara tvungen att erbjuda det absolut senaste inom teknologi och virtuella arbetsplatser för att kunna attrahera och behålla den bästa arbetskraften.
  • bara 12% av de svarande är tillfredsställda med den teknologi som finns tillgänglig för dem på arbetsplatsen och närmare hälften (46%) anser inte att deras arbetsgivare utnyttjar teknologi på bästa sätt för att förbättra produktiviteten
  • 58% av de tillfrågade säger att de redan idag skulle kunna vara mer kreativa om de blev belönade för det. Den viktigaste belöningen är finansiell (43%) samt erkännande av prestation (39%)
  • HR och IT-funktioner kommer att integreras och HR och IT-roller kommer att förändras radikalt i takt med att vi går mot en mer idefokusera-ekonomi, där IT-rollen kommer att få ett allt större strategiskt ansvar för innovation.

Det bjuds också på en del sköna slutsatser, tex

40% av anställda tror att gränsen mellan arbete och privatliv kommer att suddas ut ytterligare under närmaste tio åren. Hur privatpersoner, företag, organisationer och samhälle hanterar det kommer att vara avgörande. I en verklighet där teknologi gör att vi alltid kan vara uppkopplade och nåbara måste vi också se till att människor kan arbeta optimalt utan att tvingas arbeta hela tiden och slita ut sig i förtid.

För mig som tror att vi är på väg att bli hela igen, att vi människor är på väg mot 100% igen, är det här så klart skön läsning.

Givetvis måste man se det här resultatet i ljuset av att Google har allt att vinna på det. Det är ju med sina kollaborativa verktyg de försöker nå in i enterprise-världen. Men det känns ändå vederhäftigt och jag har inte hittat några konstigheter. Det är ju så här det är, eller hur?

Och det här har jag inte betalt för att säga, även om jag uttalar mig i deras pressrelease ;)

”Att arbeta tillsammans har i alla tider varit helt naturligt för oss människor – men traditionell IT har lagt stora hinder i vägen. De nya kollaborativa tjänsterna låter oss äntligen utnyttja hela vår potential igen. Varför skulle vi nöja oss med mindre?” säger Joakim Jardenberg Ledande expert och debattör inom sociala medier och internetutveckling samt vd för Mindpark.. ”Jag ser det tydligt även hos mina stora klienter, som är några av Sveriges största börsnoterade företag. Man omfamnar förändring i ökande grad och alla har minst en fot ute i molnet redan. Det går fort nu.”

Som jag så ofta får anledning att säga, #lifeisgood. Men bara om vi låter det vara det. Nu vill jag uppmana alla företag, organisationer och alla oss enskilda att smörja maskineriet. Låt inte sluttande plan av övervakning, kontroll, rädsla, gammalt tänk och revirpinkande sätta käppar i hjulet. Rock on, helt enkelt!

Hela studien hittar du här, givetvis under CC-licens! (och det är ju lätt #fail att den bara fanns att tanka hem som wordfil ;) Bättre länk här, till ett Google Docs, så klart.

Tillsammans. Eller hur? (CC-BY-NC-ND Jens Rydén)