Idag stötte jag igen på scientologerna på gatorna i Helsingborg. De står där med stora tält och är väldigt aktiva i att försöka locka in förbipasserande. Skyltarna uppmanar till att ta deras “Stress Test”. Sannolikt något många känner sig träffade av.

Jag skickade en tweet där jag undrade hur staden kunde tillåta deras verksamhet, och fick omedelbart en serie svar som tyckte att det uppenbara svaret var “yttrandefrihet, religionsfrihet, mötesfrihet”. Varianter på temat och ytterligare ett antal friheter till nämndes.

Först det som inte borde behöva sägas: jag är en ivrig försvarare av yttrandefriheten. Det tror jag alla som följer mig kan intyga. Jag tycker den är det viktigaste instrumentet för demokrati, och jag tar ofta diskussioner där jag ställer mig på den totala och radikala sidan för yttrandefriheten. Däremot har jag lärt mig leva med att vi anser att yttrandefriheten kommer med en del begränsningar. Bland annat säger vi i Sverige att den kan inskränkas med anledning av “statens skyldighet att skydda svagare medborgare mot övergrepp”. Redan där skulle scientologernas verksamhet kunna ifrågasättas.

Men jag vill inte använda det argumentet. Det är inte det som är saken för mig. Det vore att missbruka syftet med yttrandefrihetslagstiftningen att applicera den på den här verksamheten.

Scientologerna står nämligen inte där för att få uttrycka sin åsikt eller sprida upplysning. De står där för att sälja en produkt. Jag tror knappast någon kan säga emot mig på den punkten. Det handlar om marknadsföring som ska leda till fler kunder till deras kurser, som kostar pengar att gå igenom. Mycket pengar.

Så frågan handlar närmast om marknadsföringslagen och den lokala ordningsstadgan. Oavsett hur mycket pengar Helsingborgs stad (och alla andra städer där jag stött på samma setup) tar i hyra för utrymmet på våra gator och torg – kan det här verkligen vara förenligt med god sed och i medborgarnas intresse?

Till sist är det lika bra att jag erkänner: jag gillar inte scientologerna. Jag tycker deras “lära” är rena snurren, att deras människosyn (tex i fråga om homosexuella) är vidrig, att de bedriver sin verksamhet på ett oerhört oetiskt sätt och att deras egen respekt för yttrandefriheten lämnar MYCKET övrigt att önska. Men det betyder inte att jag ifrågasätter deras existens i övrigt, eller att jag vill tysta dem. Jag förstår bara inte hur de kan få ta sig det utrymmet i det offentliga rummet.

Kan någon förklara?

– Posted using BlogPress from my iPhone