Livskartan

Ett pågående arbete med att berätta min historia, mest för mig själv så klart, i form av en google-karta. Jag söker mig fram i form och innehåll. Vore intressant att se exempel på något liknande, tipsa gärna. Och så klart, om du var med där och när det hände, rätta mig gärna, eller hjälp mig bygg ut storyn. Bäst blir det nog om du klickar upp den i större format.


Visa Nostalgi på en större karta