Till och med tokyo har bakgator. Nice, för att citera en stor man…