boxen
Originally uploaded by jocke66.

Och anders randar för glatta livet…