är ju en bra idé. Teoretiskt. I verkligheten blir det ju lite märkligt…