Lägesrapport efter lite mer än ett halvår

SuperAnton har lite spännande tankar runt vår verksamhet. Jag ska återkomma mer till dem längre fram, för det finns mycket idéer om hur vi ska få upp fart i den riktningen som Anton efterlyser. Men det tar tid att få upp tempo. Mycket av det första halvåret har gått åt till att få massor av praktikaliteter på plats. Sånt som inte syns. Under tiden har vi jobbat med flera stora projekt som kommer att börja bli synliga från och med sommaren och det kommande halvåret. Dessutom, och det är inte minst viktigt, har vi lagt mycket tid på att arbeta inåt våra ägareföretag. Där ligger nog den största potentialen, men också den största utmaningen. Anyway – återanvänder en en kortkort intern rapport, en slags ”state of the union”…

Personal, ekonomi och övrigt

 • Samtlig personal är hela, rena, friska och entusiastiska. Erik Forsberg är hårt fokuserad på omvärldsbevakning och hur den kunskapen ska implementeras i övriga projekt. Sandra Jakob äger Rubbet, men är självklart delaktig i övriga diskussioner. Daniel Nüüd bistår Sandra med marknad runt Rubbet, men är i övrigt tillsammans med extern projektledare ansvarig för Kalenderprojektet. Resten gör vi tillsammans i varierande grad, med Joakim vid rodret.
 • Ekonomiskt ligger vi fortfarande på lägre kostnader är periodiserad budget, men vi räknar med att vara i kapp under hösten. Finansiering för övertagandet av Familjenytt är inte fullt genomförd. Administrativa rutiner är fortfarande under utarbetande tillsammans med Sydsvenskan ekonomi

Teknik

 • Teknisk driftmiljö på plats sedan 30/5, implementering pågår. Kommer (sannolikt) att vara modernast i Sverige och erbjuda enastående hosting av Rubbet, Familjenytt, OpenX och kommande lösningar. Syftar också till att belysa hur Drift2008 kan se ut. Miljön är helt virtualiserad, vi köper alltså inte burkar utan vi köper kapacitet. Planeras vara i full drift till vecka 24.
 • Moderna verktyg är viktiga, inte bara i serverhallen utan även på arbetsplatsen. Vi ligger själva i framkant av utvecklingen genom att arbeta med verktyg som Google Apps, Basecamp, CVSDude etc och kommer under sommaren att bygga upp rekommendationer och best practice. Dessa kommer sedan kunna användas som underlag för teknikskifte i medieföretagen – med sikte på att både rationalisera och bli effektivare.

Information och kompetensutveckling

 • Kompetensutveckling är ett viktigt område och vi satsar bland annat på de samlingar vi gör med ”Stora arbetsgruppen” (ansvariga på digitala/nya medier) där tex Martin Jönsson varit och diskuterat nya medier med oss. Det mötet sändes för övrigt live via bambuser.com och länkades in från startsidan på svd.se. Vi siktar på att genomföra nästa möte den 25-26/9 i anslutning till konferensen Reboot i Köpenhamn
 • Diskussion, möte och presentationer med ägarföretagen är en viktig beståndsdel för att både hämta in intryck och sprida kompetens. Innan sommaren kommer jag att ha fått ännu en heldag med alla ute på lokal plats.
 • Bloggen är navet i vår kommunikation och vi vet att det inte bara är externa läsare som står för alla de besöken som görs varje dag på mindpark.se (för du är väl en av dem?). 356 inlägg har genererat mängder med kommentarer och vi citeras ofta i branschpress. Vår utåtriktade verksamhet består även av en bred samling externa engagemang, som leder till att vi bjuds in att medverka på allt från extremt nördiga internet-konferenser till publicistklubben och politikerveckan på Gotland.

Projekt och framåt

 • Teknisk lansering av Rubbet vecka 24. Självklart efter första tidsplanen, men nu är vi redo för en softlaunch. Varje dag kommer det mail från användare som saknar tjänsten. Rubbet kommer att rulla under sommaren, finslipas, marknadsföras viralt och förhoppningsvis växa organiskt. Eftersom sommaren tas beslut om nästa marknadsföringssteg.
 • Familjenytt är tillbaka på ritbordet. Fullt fokus på tjänsten, som måste anpassas till den nya verkligheten (första spadtaget togs för två år sedan – det är ett helt annat läge idag). Det finns en tidplan och en reviderad budget för 2008-2009. Arbetet går framåt bland annat genom att Mindpark tjänar som ett Advisory team och har veckomöten med Familjenytts VD. En bra form, som vi kommer att använda oftare framöver. Relansering i sep/okt 2008. Arbete pågår med lösa finansiering och ev ändra ägarbild i bolaget.
 • Gemensam kalendersajt är slutmålet för projektet som inledningsvis handlar om att få ihop allt vårt kalendariematerial. Befinner sig fortfarande i insamlings- och strukturfas, men arbetet går bra framåt. Första målet är gemensam databas och en verktygslåda för att stoppa in och plocka ut material. HD och SDS är första fokus, men övriga är informerade och redo att krokas på så snart vi går över i nästa fas. Beräknas klart i nov 2008.
 • Kostnaderna för att sköta den tekniska hanteringen av annonsmaterial på sajterna skjuter i höjden. HD har betalat över XXSEK/mån för Open AdStream. Mindpark är delaktiga i att lösa det, på tre sätt. Dels genom att se över hur existerande system kan optimeras (har lett till 25% besparing i ett fall), dels genom att sätta upp en gratis lösning via openX i vår egen driftmiljö. Men ffa genom att vi (som första företag utanför USA?) fått tillgång till Googles Ad Manager. Den lösningen utvärderas just nu och det är inte osannolikt att det kan vara ett huvudspår framöver. I så fall sparar vi inte bara pengar (det är gratis) utan kan också utnyttja vårt osålda lager bättre. Fälttester kommer att ske under sommaren, full drift i augusti.
 • Samordnade utbildningsinsatser är ett utvecklingsområde och vi börjar med att låta Erik hålla workshop i analys med hjälp av Google Analytics. En offertrunda visade att vi kunde göra det bättre själv och utnyttja befintliga resurser. Mindpark Sales Academy är ett liknanade initiativ som tyvärr blivit försenat, siktar på nystart efter sommaren efter att ha inventerat alla lokala ansatser på området.
 • Geodata och mobilt är två områden som är högt prioriterade, men där vi för tillfället avvaktar utvecklingen. Det händer så otroligt mycket att vi använder våra resurser bäst genom att hålla koll och inte driva själv.
 • Second opinion och medverkan i lokala projekt. Sydsvenskan, tex, har varit duktiga på att utnyttja oss som en resurs även i egna projekt. Det är en roll som vi verkligen skulle vilja se mer av och som jag kommer att fokusera mycket på under hösten.

(btw, Anton påminner också om en postning av Hjalmar som vi tidigare besvarat här: ”Värdet av att snacka”. Dessutom kallar han Rubbet för ett old media-projekt, men det måste bero på att han inte läst ”Om Rubbet v2.0” ;)

6 thoughts on “Lägesrapport efter lite mer än ett halvår”

 1. Hej hej! Bra och upplyftande svar!

  Jovisst har jag läst “Om Rubbet 2.0”. Anledningen till att jag tycker det är ett “old-media-projekt” är att ni utvecklar det så systematiskt och noggrant. Helt enkelt ett old-media-projekt fast med en touch av den nya webben.

  Och det är nog däri skillnaden ligger i vad jag ser i Mindpark och vad ni ser i Mindpark. Ert syfte är väl inte att ge era ägare en touch av den nya webben? Ni ska väl SKAPA den nya webben?

  Jag vill att ni kommer ifrån era ägare mer. Främst för att ni ska få ägna er åt det konkreta men även för att ni då kanske inte behöver fundera så mycket. Funderingar är bra men ack så tidskrävande. Ibland behövs det skapas, inte göras.

  Reply
 2. Hej hej! Bra och upplyftande svar!

  Jovisst har jag läst “Om Rubbet 2.0”. Anledningen till att jag tycker det är ett “old-media-projekt” är att ni utvecklar det så systematiskt och noggrant. Helt enkelt ett old-media-projekt fast med en touch av den nya webben.

  Och det är nog däri skillnaden ligger i vad jag ser i Mindpark och vad ni ser i Mindpark. Ert syfte är väl inte att ge era ägare en touch av den nya webben? Ni ska väl SKAPA den nya webben?

  Jag vill att ni kommer ifrån era ägare mer. Främst för att ni ska få ägna er åt det konkreta men även för att ni då kanske inte behöver fundera så mycket. Funderingar är bra men ack så tidskrävande. Ibland behövs det skapas, inte göras.

  Reply

Leave a Reply