Under valvakans slutskede fick Rick Falkvinge en fråga från K-G: ”Är ni höger eller vänster”. Han svar var inte lysande, men det finns andra som har bra svar på tal. Vännen Sverre Schriwer skrev ett inlägg på en lista där vi diskuterade saken, och jag har fått tillstånd att publicera det här. Enjoy!

Några goda retoriker är dom ju inte, men dom fick ju min och många andras röster ändå, så det spelar antagligen mindre roll i sammanhanget.

Själv hade jag nog föredragit:

“Höger – vänster? Aha! Ursäkta, nu förstår jag. Du frågar på vilken sida av franska deputeradekammaren vi skulle suttit i slutet av 1700-talet, eller i till 1900-talet överförd bemärkelse om vi skulle förespråkat planekonomi eller marknadsekonomi när den debatten fortfarande var aktuell?

Tyvärr kan jag egentligen inte besvara frågan, eftersom perspektivet är historiskt. Vi är ett parti i nutiden, 2009. Med nutida ideologiska kärnfrågor i fokus. Integritet, rättssäkerhet och verklighetsförankring…”

Vill man bre på lite (och varför inte?):

“…Våra väljare kommer från såväl yttersta vänstern som högern enligt statstelevisionens måttstock. Det de har gemensamt är att de i de dagsaktuella frågorna tar ställning för de grundläggande fri- och rättigheter som utgör en förutsättning för demokratin. Frågor som sopas under mattan av partier som märkligt nog för en identisk, repressiv politik medan de låtsas debattera ideologiska frågor som ligger ett århundrade tillbaka i tiden…”

Vi är nog många som hoppas att Sverre ska få anställning som talskrivare. Åt piraterna då, för tusan ;)