Idag skriver jag på DN Debatt tillsammans med Annika Lidne och Christer Sturmark under rubriken ”Regeringen måste rädda hotad online-undervisning”. Läs texten, den säger det mesta om varför det vore ett bakslag för utvecklingen av skolan i Sverige om Korr tvingas stänga.

För min del handlar det inte alls om Korr som enskild skola. Jag har inget intresse i Torsås och jag har aldrig ens varit på skolan. Men jag har i flera år följt deras verksamhet genom Ciccis blogg. Cecilia var en grundskoletjej med MVG i allt som gick in i väggen när hon började på vanligt gymnasium. På Korr hittade hon rätt, och hennes blogg är ett tydligt tecken på det. Läs hennes texter, se bilderna från hennes ”pluggställen”, imponeras av studieplaneringen, fundera.

Uppdatering: Jag har fått Cecilias tillstånd att publicera hennes projektarbete om hur det går till att plugga på Korr. Ladda hem ”Plugga på distans” (PDF). I mina ögon säger hennes projektarbete så mycket mer än den utredning som vill lägga ner verksamheten.

Läs också en tredjeårselevs berättelse om vad Korr betytt. Det kommer många sådana berättelser nu, och det gör ont i hjärtat att en utredare ska få sätta stopp för framtida ungdomars möjlighet till samma känsla av att ”hitta hem” i den svenska skolan.

Sant är att Korr haft problem med kvaliteten över tid. Jag kan ha förståelse för det, det är en liten skola och man har legat i framkant med experimenterande. Det tar tid att hitta rätt, och de senaste åren verkar det som online-eleverna både trivs och levererar bra resultat.

Men alldeles oavsett hur det går på Korr måste vi tillåta oss att utveckla skolan i Sverige. Att online-formen passar många elever bättre än den vanliga skolformen är självklart för mig, liksom att modellen har framtiden för sig. Att då tvinga den enda existerande verksamheten att stänga vore att skruva tillbaka klockan. Lösningen är inte att avveckla, lösningen är att utveckla. Utveckla formerna för kvalitetskontroll och uppföljning, och utveckla möjligheten för våra ungdomar att studera på det sätt som passar dem bäst. I takt med tiden.

Här kan du läsa utredningen (PDF) som föreslår att verksamheten på Korr ska avslutas.