Smart mail
Originally uploaded by jocke66.

Gmail hade tillfällig hicka så mitt mail gick inte iväg. Då landade
det i en tillfällig mailbox, Outbox, som sedan försvann igen när det
skickats. Snyggt!