Det är mycket möjligt att jag slår in en öppen dörr. Det är också mycket möjligt att min magkänsla inte stämmer. Och det kanske till och med är så att det redan finns siffror på det här. Men jag har inte sett dem, så tipsa mig i så fall gärna. Men så här tänkte jag:

Jag skulle vilja se lite hårda fakta på hur det ser ut med den ekonomiska aspekten av upphovsrätten för våra artister och konstnärer. Alltså de som enligt uppgift riskerar att inte längre kunna försörja sig om upphovsrätten försvinner, eller förändras fundamentalt, då det är skapandet av verk som sätter smör och bröd på deras bord.

Med andra ord, hur är det med matematiken? Hur många upphovsmän i Sverige försörjer sig på riktigt med intäkter som är direkt kopplade till upphovsrätten? Givetvis vill jag också veta hur många försörjer sig i svansen runt dem, alltså bland de som inte är upphovsmän, men som lever på deras verk.

Ännu tydligare, och med ett exempel: Hur många svenska författare drar in tillräckligt i royalty för att de ska kunna leva på det? Och hur många har vi för övrigt inom bokindustrin som tjänar sitt uppehälle på deras verk? Vi skulle till och med kunna räkna på totaler. Total lönekostnad i förlagsbranschen vs utdelade royalties till upphovsmännen.

Frågeställningen gäller naturligtvis i lika hög grad för musikindustrin och övriga skapande branscher.

Musikern Jonas Almquist från The Leather Nun har sin bild klar, för författare finns det mycket att fundera på och just nu är det en bra debatt på Bokhora i ämnet.

Men åter till frågan. Finns det trovärdiga siffror på det här området? Anybody?

Lite länkar, efterhand som de trillar in.