Omvärld

Försäljningen av WiFi-chipsets ökade med 26 procent 2008

Enligt Wi-Fi Alliance ökade försäljningen av WiFi-chipsets till 387 miljoner under 2008. Det är en ökning med 26 procent jämfört med 2007. Ett resultat av att allt fler typer av enheter nu har möjlighet att koppla upp sig mot trådlösa nät. InStat som tagit fram siffrorna ser framförallt en ökning bland mobiltelefoner. Från 2007 till … Read more

En tredjedel av internetanvändarna använder wifi utanför hemmet/arbetet

34 procent av internetanvändarna i USA (motsvarar en fjärdedel av totala befolkningen) har kopplat upp sin bärbara dator utanför hemmet/arbetet via wifi. Oftast på offentliga platser som flygplatser, kaféer eller restauranger. Det visar en undersökningen “Home Broadband 2008” från Pew Internet. Av de som använder wifi på offentliga platser säger 64 procent att de oftast … Read more