En tredjedel av internetanvändarna använder wifi utanför hemmet/arbetet

34 procent av internetanvändarna i USA (motsvarar en fjärdedel av totala befolkningen) har kopplat upp sin bärbara dator utanför hemmet/arbetet via wifi. Oftast på offentliga platser som flygplatser, kaféer eller restauranger. Det visar en undersökningen “Home Broadband 2008” från Pew Internet.

Av de som använder wifi på offentliga platser säger 64 procent att de oftast använder fria tjänster, 4 procent säger att de oftast använder betaltjänster och 32 procent säger att de använder både och.

Nästan hälften  (48 procent) av de som använder wifi utanför hemmet eller arbetet är i åldern 30-49 år.

Inte helt överraskande är de som använder wifi också mer aktiva på nätet. Tittar man på medelvärdet för antalet aktiviteter som är listade nedan så är “on-the-go”-användarna 50 procent mer aktiva en genomsittlig dag.

online activities, internet users and wifi users

Leave a Reply