Allt fler använder internet via mobilen och framförallt är det fler som gör det ofta. Enligt comScore kollade hela 22,4 miljoner mobilanvändare i USA nyheter via mobilen en genomsnittlig dag under januari 2009. Det ska jämföras med 10,8 miljoner i januari 2008, alltså en ökning med 107 procent.

Besöken till sociala nätverk och bloggar ökar ännu kraftigare. De unika besöken en genomsnittlig dag till sociala nätverk eller bloggar via mobilen ökar ännu kraftigare: upp 427 procent. Från 1,8 miljoner i januari 2008 till 9,3 miljoner i januari 2009.

daglig användning av internet i mobilen