badkartan
Originally uploaded by jocke66.

på förstaplats i Helsingborgs Dagblad.