Bloggning och sociala nätverk bra för ditt sociala liv

Ett litet inlägg medan jag förbereder min nästa post bara:) Enligt en studie gjord av Swinburne University of Technology i Melbourne kan bloggning och social networking hjälpa människor att känna sig mer tillfreds med sin sociala tillvaro. Aktiva bloggare och sociala nätverkare känner att de har bättre socialt stöd. Om detta är direkt relaterat till bloggning eller ett extrovert personlighetsdrag som gör att positiva och sociala människor snarare väljer att blogga är väl en relevant fråga? Men här kan ni läsa delar av undersökningen i alla fall:)

Leave a Reply