Den digitala nyckelknippan

keyDe sociala nätverken spås vara överallt på Internet inom en fem/tio års period och ett stående integrerat komplement till internets övriga siter. Tjänster och siter på Internet kommer att kännas otillräckliga om besökarens sociala nätverk inte är integrerat och en naturlig del av sidan och systemet. Vi behöver känna oss som om hemma med en ständig social förankring.

I stort håller vi på att bygga upp en digital infrastruktur och i det lilla växer det lokala med sina nischade kulturer upp. Sociala nätverk existerar mer och mer som kvarter och delar av den digitala stadens fullskaliga geografi.

Internet verkar mer och mer handla om integrering mellan siter och tjänster samtidigt som det förespråkar nischens djup. Trenderna som finns inom dagens web 2.0 bygger upp en tydlig ekvation med en tydlig lösning: Sociala nätverk+ökat utbud+konvergens+nischning=Open ID.

Förlängningen av nischade sociala nätverk är inloggningsuppgifter och ett singel sign on system som är lika personligt som nyckeln till lägenheten. Våra personligheter, fysiska och sociala omgivningar digitsaliseras allt mer och Open ID är nyckeln till det digitala huset eller lägenheten. Vi flyttar inte ut på internet, vi flyttar in. Läs mer om digital identitet här.

Allt detta skapar nya tankegångar kring ett digitalt ägande och rättigheter. Bör vi i relation till Open ID och hur vi mer och mer inreder våra social platser på internet också äga informationen? Läs Bill of Rights på internet.

Leave a Reply