Men det står ”Rune” på min telefon (sthlm). Det känns som en kupp…