Den uppmärksamme har nog noterat att min aktivitetsnivå verkat lägre den senaste tiden. Samtidigt har jag jobbat som en iller, så det känns skönt att äntligen kunna berätta vad det är vi klurat på. Mindpark drar alltid en lans för transparens, men ibland går det av olika skäl inte att vara så öppen som man kan önska. Däremot väntar vi aldrig längre än absolut nödvändigt, så även om inte alla pusselbitar är på plats är det här vad vi kan säga just nu.

Igår hade vi styrelsemöte/ägarmöte i Mindpark och det beslutades att de nuvarande ägarna har för avsikt att frånträda sitt delägarskap i Mindpark. Det är ett beslut som växt fram sedan sent i höstas då jag tog initiativ till en diskussion i frågan. Det är alltså inget hastigt fattat beslut och det finns inget ont blod. Vi är alla överens om att det här är ett nödvändigt steg.

Sedan Mindpark startades för knappt 18 månader har mycket hänt. Vi visste nog alla att det var ett riskprojekt, men förutsättningarna har ändrats mer än vi förutsåg. Både inom gruppen och i omvärlden ser det helt annorlunda ut idag, och det har gjort att vi inte längre ser det fundament för gemensam framgång som vi byggde visionen på. Vägen framåt finns där, tveklöst, men vi väljer alla olika vägar dit. Det är ingen sorg i det, det är bara så det är.

Så nu är det dags för nästa steg. Det blir ytterligare en intensiv fas de närmaste veckorna. Nu ska vi bestämma hur vi ska göra med Mindpark och alla de projekt som är i rullning. Hur Erik, Danne, Peter och jag ska bygga vidare på det vi har startat – eller om vi ska finna helt andra vägar. Mindpark sitter idag på en djup teoretisk och praktisk kompetens kring webbutveckling och sociala medier. Ska vi fortsätta utnyttja den under Mindparkflaggan, eller ska var och en lägga energi på annat? Det saknas inte möjligheter och erbjudande, det saknas inte heller lust att bygga vidare – men det är först nu vi på allvar kan börja dra i den frågan. First things first. Och som alltid, vår dörr står öppen. Prata med oss, vad tycker du?