Lägesrapport 2008

2008 var Mindparks år. Det tog ett tag att komma på plats och få igång maskineriet och de sista månaderna har vi inte aktivt plockat in så mycket nytt, så lägesrapporten handlar i stort om lite drygt ett år. Så här ser det ut.

Större projekt och samarbeten i urval

Kalenderprojektet har full fart efter omstarten. Utvecklingen ligger precis i fas och tidplanen håller. Betaleverans den 18/5 och slutleverans den 9/7. Tidningarna bör räkna med att påbörja implementering av whitelabel-lösning på resp sajt i höjd med maj-releasen.

Rubbt lanserades i en första ny version tidigt under sommaren. Version 3 lanserades därefter i september och det behövs inte fler stora iterationer. Tjänsten fungerar tekniskt bra, och den lever upp till de principer som angavs i ”Rubbet 2.0”. Givetvis är inte trafiken eller omsättningen så hög. Det finns färdiga planer på hur motorn ska dras igång, men sedan november går projektet på sparlåga. Under våren ska framtiden avgöras.

”Nya intäkter” i enlighet med skissen i masterplanen har rullat på under vintern med ett stort antal kontakter och intressanta leads. Vart det här ska ta vägen får klaras ut under våren. Spåret är fortfarande, i min mening, en absolut framgångsfaktor för intäkterna i digitala medier. Kul detalj, igår meddelande Google att man lanserar precis den här tjänsten. Som jag sagt, det är inget unikt vi ska göra – men den som hört mig berätta om vårt upplägg känner igen principen med kontrollpanelen. Ordagrant;)

Familjenytt är under demontering. Vi väntar på att affären med DN angående koden ska finaliseras. I korthet: de köper över den utvecklade koden till Familjenytt 2.0. I avtalet anges också att samtliga tidningar inom Mindpark fortsätter förfoga över nyttjanderätt till koden, inklusive den utveckling DN kommer att göra. Min bedömning är att det kommer att vara redo för implementering på våra sajter fram emot sommaren. Efter en snabb och enkel implementering på de lokala sajterna har vi äntligen fått familje-avdelningar värda namnet.

Google Ad Manager är fullt ut implementerat på HD och NWT. Sydsvenskan har implementerat GAM på nya sajten och det rullar för fullt. I fallet med Sydsvenskan har GAM också inneburit att man tagit hem hantering av traffic som tidigare legat på underleverantör. Vissa tekniska frågor verkar återstå på Sydsvenskan, liksom på Gota Media som är på väg över i dagarna. Före detta skånemedia-titlarna drar igång under april. En gemensam arbetsyta finns på gam.jardenberg.se och i allt väsentligt kan projektet anses som överlämnat och avslutat. Total besparing inom gruppen ligger på ca 2,5MSEK / år, och nya intäktsmöjligheter borde addera minst lika mycket.

Twingly har idag ett avtal med sajterna via Mindpark. Det kommer flyttas ut på respektive titel. Sannolikt kommer samtliga sajter som idag kör Twingly vilja göra det även framöver.

Hittarecept.se har idag ett avtal med sajterna via Mindpark men det är än så länge bara implementerat på HD och NWT. Kul bonusinformation: Mr Mashup i Sverige gillar upplägget.

Övrigt

Vi har en helt virtualiserad driftsmiljö uppsatt. På den rullar rubbt.se idag, men den är framför allt ett ”proof of concept” på vad vi menar med Drift 2.0. Vi fortsätter det arbetet under våren och levererar ett upplägg, komplett med både externa och interna arbetsredsskap, rekommendationer och partners innan sommaren.

Gemensamma konton finns för tex kodutbyte på CVSdude och GitHub, projekthantering på BaseCamp, informationshantering på Google Apps, serverövervakning på Pingdom, lastkontroll på Load Impact etc.

Kontaktytor finns etablerade mellan alla företagen inom tex teknik, planer finns klara för samverkan på fler nivåer. Sälj, redaktion och marknad är på g, helt enkelt genom en gemensam plattform utan central styrning.

Mindpark.se har idag 682 inlägg; fördelade på 288 omvärldsanalyser, 141 inlägg med fokus på sociala medier och deras påverkan på traditionella medier och 253 inlägg med rekommendationer, manifest, affärsplaner och annat som är av intresse för ägarna. Sajten har också genererat över 2.500 kommentarer, vilket är extra kul. En plats i debatten har varit en uttalad målsättning.

Vi har genomfört mängder med extera uppdrag i tex arbetsgrupper och styrgrupper inom och utom branschorganen, styrelseuppdrag, medverkan i utvecklingsprojekt på tidningarna, ett fyrtiotal olika större samlingar ute hos titlarna runt om i landet, en mängd due dilligence- och second opinion-processer. Vi har föreläst och vi har utbildat, debatterat och tyckt, stöttat och försökt inspirera andra att göra det samma. På det hela taget har vi haft ett gott år.

I röret, den berömda ”pipen”, finns hur mycket som helst. Det känns som vi bara skrapat på ytan, och trots ett verkligt intensivt år och nytt läge med stora omställningar – så känns det som att det är nu det börjar.

6 thoughts on “Lägesrapport 2008”

Leave a Reply