Kartor regerar – en självklar utveckling av berättandet

local-global.jpgIan Davies ger oss en bra preso (och med massor av brittisk humor) om hur man kan använda kartor för att sockra materialet. Kartor kan kopplas till nyheter/stories på ett antal nivåer. Med ökande svårighetsgrad och givetvis även ökande nytta gör han följande oerhört enkla indelning:

  • Story location
  • Single story – multiple locations
  • Multiple locations

Bra exempel får vi bland annat från budstikka.no som är en norsk klassisker och latimes coola homicide map. Tips: kolla urvals-alternativet ”killed by police” och notera namnpubliceringarna på alla offer. Klickar du på ett namn så landar du i deras Homicide Blog där du kan läsa detaljer om dödsfallet, och till och med kommentera.

Inom Mindpark älskar vi ju geodata och har ett högprioriterat kartprojekt som vi snart kommer låta synas. I hope. Förhoppningsvis kan jag leverera en detaljerad rapport på måndag kväll.

Kul fråga från publiken: Men hur tjänar ni pengar på det här?

Leave a Reply