Vill du vara med och jobba eller bara få mer information. Skriv upp dig på vår mailinglista.

Uppdatering: första konferensen är genomförd: ”Tekniken förändrar politiken” och första rankingen är inte gjord: ”Det slutna Myndighetssverige

Det är nu det händer – en text om allting som är på gång.

Introduktion till ett nytt och spännande projekt. Det startade den 28/6 samtidigt med Almedalsveckan och kulminerar i september 2010. Är du intresserad? Hör av dig.

Oneliner

Demokratin stärks av ett fritt informationsutbyte. Projektet Makten och öppenheten handlar om att sätta sökarljus på öppenhet, attityd och arbetsmetoder hos myndigheter och makthavare.

Hisspresentation

Vi vill spela en roll i utvecklingen av demokratin och dess institutioner i den nya världen. Vår utgångspunkt är att demokratin stärks av ett fritt informationsutbyte, men att det går långsamt för maktapparaten att ta till sig de möjligheter som vår tid ger.

  • Vi startar därför ett projekt som sätter sökarljuset på öppenhet, attityd och arbetsmetoder. Projektet gör avstamp i Almedalen och löper fram till valet 2010. Vi kommer att granska både myndigheter och makthavare, peka på svaga punkter och lyfta fram goda exempel.
  • Bakom projektet står tidningen Fokus, sajten Makthavare.se, Joakim Jardenberg och förhoppningsvis ett stort antal frivilliga medarbetare. Arbetet bedrivs, givetvis, helt öppet och ingenting är hugget i sten. Än så länge har vi bara tagit första spadtaget.

Lite mer konkret…

Citerar Karin Pettersson på Fokus.se:

Konkret innebär det att vi nu sätter i gång med två granskningar, en av ett antal myndigheter och en av ett antal makthavare. Under Almedalsveckan kommer makthavare.se med Joakim Jardenberg i spetsen intervjua ett antal personer, samla idéer och värva folk som vill vara med.

Projekt “Makten och öppenheten” är en öppen process. Poängen är inte enbart – kanske inte ens i första hand – att komma fram till exakta rankningar, utan att ta reda på hur pass svårt eller enkelt det är att göra dem. Alla som är intresserade ska kunna vara med hela vägen, föreslå, förkasta och diskutera vad som behöver göras och hur. Samt vara med och granska myndigheter och politiker.

Vi efterlyser nu ett antal förslag till granskningar och/eller databearbetningsprojekt som leder till ökad öppenhet och information om vad våra makthavare sysslar med och har fattat beslut om. Har du idéer, eller vill vara med mycket eller på ett hörn, mejla till [email protected] (så bjuder vi in dig till vår gemensamma arbetsyta).

Till sist: det här är alltså inte kopplat till Mindpark eller någon av de övriga organisationer jag ibland samarbetar med.