Mats Sjöstrand: ”Var med och bygg framtidens förvaltning” (gästblogg)

Ett gästinlägg från Mats Sjöstrand, ordförande i E-delegationen – lagom till att man idag kl 10.00 släpper sitt tredje betänkande och berättar mer om de kommande stegen. Följ upp på e-delegationens webbsajt, men läs först den här texten och fundera på vad DU kan göra för att pusha utvecklingen framåt.

Det händer mycket inom E-delegationen just nu. Vi gör det som är rubriken till vårt senaste betänkande. Vi bygger framtidens e-förvaltning. Under hösten pågår fyra viktiga strategiska projekt som delegationen har initierat. De är var och en hörnstenar i framtidens e-förvaltning. Det handlar om Mina sidor för privatpersoner, gemensamma e-arkiv och e-diarium, en e-tjänst över alla näringsidkare och en katalog över alla myndigheters e-tjänster.

Vi har undersökt hur det står till med myndigheternas e-förvaltning. Undersökningen visar att nästan varannan myndighet använder sig av sociala medier, men bara fem procent har en policy. Under hösten kommer vi presentera riktlinjer för sociala medier. Den visar också att var fjärde myndighet inte har undersökt behovet av de e-tjänster de utvecklat. En grupp inom delegationen kommer arbeta med hur användarnas behov kan fångas in.

Flera vägledningar kommer att presenteras i höst. Vägledningen för verksamhetsplanering beskriver vad varje myndighet och kommun behöver tänka på inom e-förvaltning när man planerar på lång och kort sikt. Vägledningen för kanalstrategi beskriver vad en kanalstrategi kan innehålla och vad myndigheter och kommuner bör tänka på när man tar fram strategin. Nästa år kan vi se fram emot vägledningar om bland annat webbutveckling och automatiserad samverkan.

Att ensa begreppen är inte oviktigt. Det underlättar för myndigheter och kommuner att utbyta elektronisk information, men leder också till att vi inte pratar förbi varandra. En grupp arbetar med terminologin inom e-förvaltning. Ett annat arbete är att ta fram en modell för att realisera nyttor och beräkna kostnader av de satsningar som görs inom e-förvaltningsområdet.

Under hösten kommer vi också bjuda in till öppna möten med branschorganisationer om hur vi tillsammans kan utveckla e-förvaltning och öppen data.

För att nämna ett axplock av det vi gör. Med andra ord. Det händer mycket just nu.

Allt detta skulle inte vara möjligt om inte drivkraften av samverkan mellan sjutton myndigheter och organisationer fanns där. Den tiden är förbi då varje myndighet eller kommun klarade sig själv! Samarbete krävs!

Men den kanske största utmaningen är att få alla drygt 300 myndigheter, 290 kommuner, 21 landsting och 9 miljoner användare att känna sig delaktiga och involverade i det vi gör. Ändå är det en förutsättning för att vi ska lyckas. Ta möjligheten och bli involverad. Använd de kanaler som finns till förfogande. Var med och diskutera våra utkast till produkter och ge oss inspiration och förslag i vårt forum för erfarenhetsutbyte www.edelegationen.ning.com. Eller följ vårt arbete via Facebook och Twitter. Det går också bra att mejla eller ringa. Du har också en del i att bygga framtidens e-förvaltning.

Hälsningar

Mats Sjöstrand, ordförande i E-delegationen

Redaktören noterar: Tack till Mats Sjöstrand och vännerna runt om RK för en bra uppmaning. Nu ser vi till att det händer saker över hela den här linjen. Kräv att vi uppgraderar offentlighetsprincipen, uppgraderar politiken, sätt fart på PSI-direktivet, uppmuntra entreprenörskapet och transparensen. Engagera dig. Nu!

1 thought on “Mats Sjöstrand: ”Var med och bygg framtidens förvaltning” (gästblogg)”

Leave a Reply