Helt kort, varför jag efter viss vånda valde att uppgradera mig från iPhone 3G till 3GS:

Det handlar helt enkelt om surfkvalitet. Dubbelt så snabbt att jobba med safari. Vad mer kan man önska sig liksom.