Runda!

Runda problemet, begränsningen, regeln. Lös uppgiften.
Av flera olika skäl kom jag att tänka på den här bilden igen. Jag tycker den är helt briljant och den säger så mycket om hur mycket verksamhet bedrivs idag, hur regler och policy skapas, hur säkerhetsfrågor hanteras, hur man försöker kontrollera och begränsa.

Det är hög tid att tänka om. 

Om inte reglerna och begränsningarna upplevs som relevanta och riktiga, då rundar vi. Och jag tycker det är gott.

Det finns nämligen en positiv kreativitet och kraft i det här. Om inte den gamla lösningen på problemet fungerar, då hittar man en ny. Det är något för både politiker, chefer och tjänstemän i offentlig sektor att tänka på.

När jag började leta efter den här bilden så insåg jag att jag tappat bort den. Men tack vare enkel fråga på Twitter och Facebook så hittade jag den med hjälp av underbara vänner där ute. 

Hög tid att tänka om. På många sätt.

7 thoughts on “Runda!”

    • Jag är inte så säker på det. Nu minns jag inte ens vilken diskussion det handlade om, men helt klart är att man ibland måste runda för att visa på effekterna av det där hindret. Gör det som går att göra, runda det som står i vägen. Så småningom blir hindret antingen irrelevant, obsolet eller helt enkelt omvandlat till något helt annat. 

      Reply
  1. Ja, hinder är till för att övervinnas. Men ibland kan “rundandet” få oanade konsekvenser. När jag läste det här kom jag att tänka på den första Baselöverenskommelsen (Basel I), som ju medverkade till finanskrisen för några år sedan genom att sporra banker att lägga engagemang utanför
    balansräkningen (för att på så sätt runda kapitaltäckningskraven…).

    Reply

Leave a Reply