Sociala kommunikationsförbindelser klara för start trots lågkonjunktur och konkurser.

Så här i lågkonjunkturstider är de sociala medierna på nätet perfekta för både externt och internt imageskapande hos företag. De är snabba, mätbara, inbjuder till dialog, engagerar, och är framförallt kostnadseffektiva.

Den rådande lågkonjunkturen har gett oss finanskriser, nedskärningar och konkurser där företag störtar som flygplan. Är det en man!? Är det ett plan!? Nä det är Sterling! Men det finns företag som växer.

Read/Write Webb skriver om hur de microbloggande företagen blir starkare och starkare. Twitter, Laconi och Yammer meddelar att de antingen har eller tänker nyanställa. Medan andra företag ställer in sina avgångar lyfter de sociala kommunikationsförbindelserna som aldrig förr. Mina damer herrar spänn fast säkerhetsbältena, stäng av all elektronisk utrustning och luta er tillbaka.

Microbloggande är ett snabbt och effektivt sätt att kommunicera på både internt och extern. Dessutom är det helt gratis vilket gör att det smakar som en Piggelin i solsken. I USA tycker man om Piggelin och nätverket Yammer har integrerats som extern och intern kommunikationskanal hos över 10.000 Amerikanska företag. Dessutom slog Twitter användarrekord i USA under valvakan när människor Twittrade sina reaktioner på presidentvalet medan de följde skådespelet på TV eller streamat i datorn.

En lågkonjunktur är kanske inte en ideal tid för att satsa på hårda och konkreta intressen som till exempel investeringar, uppköp, nyanställningar, stora och övergripande marknadsinsattser osv. En stark och omedelbar ROI hör kanske inte lågkonjukturen till. Däremot är det en tid där man kan ta tillvara på att bejaka de mjuka intressena och så ett frö för framtiden. Så här skriver Internetworld:

“Experterna hävdar att företagen måste finnas där kunderna är, istället för att ha en traditionell envägskommunikation. Flera studier visar att människor lyssnar mer på vänner, bekanta, sociala nätverk och rekommendationer från andra konsumenter än på något annat när det kommer till köpbeslut.”

Jag hävdar (eller tror i alla fall) att människor tyr sig mer till varandra i en lågkonjunktur. Man söker gemenskap, råd och tipps från människor runt omkring. Detta skulle innebära att konsumentbeteendet i ännu högre grad kan påverkas av sociala medier i en lågkonjunktur. De företag som skapat en trovärdig dialog med sina konsumenter kan ha mycket att skörda när människor är mer köpbenägna. Det är här de sociala nätverken kommer in i bilden.

Twitters (som en del av den sociala kakan på nätet) senaste framgångar beror på två faktorer:

1) Lågkonjunkturen

2) Det rådande presidentvalet.

Människan är idag framåtlutad tack vare bloggexplosionen 03/04 och allt 2.0 den fört med sig. Vi är socialare och interaktivare. Den ökade tillgången på kontakt och bekräftelse på nätet gör att vårt sociala behov ökar generellt. En lågkonjunktur som i sig gör att människor får större behov av varandras åsikter, fungerar som en magnet för trafiktillströmning hos sociala medier på nätet. Beviset är engagemanget för presidentvalet online. Lågkonjunkturen kan i sig vara den faktor som förvandlar de sociala medierna till regeln snarare än undantagen bland människor och företag.

3 thoughts on “Sociala kommunikationsförbindelser klara för start trots lågkonjunktur och konkurser.”

  1. Pingback: Daytona Blogg

Leave a Reply