Jag återger, ganska rakt av, en fundering som enligt uppgift just nu ekar i biblioteksvärlden:

Liza Marklunds ”Gömda” är inte sällan katalogiserad på någon underavdelning till V (eller kanske Lz), vilket ju än mer borgar för att boken är sann. Nu säger ju både Piratförlaget och Liza Marklund själv att boken är en roman och inte en sann historia. Då kanske vi borde ändra signum till Hc istället?

Hmm. I övrigt låter jag Mats Weman tillägga det som behöver tilläggas.