Twitter fyrdubblade trafiken på två månader

Under de senaste två månaderna har trafiken till twitter.com mer än fyrdubblats i USA. I april nådde man 17 miljoner unika besökare i USA, enligt comScore. Det ska jämföras med drygt 4 miljoner i februari. I mars hade twitter.com 9 miljoner unika besökare i USA. Från mars till april ökade trafiken med 83 procent. Oprah kan nog ha bidragit en del till av denna ökning…

twitter unika besökare

I december 2008 hade twitter.com knappt 2 miljoner unika besökare.

Leave a Reply