vad publiken förväntar sig
Originally uploaded by jocke66.

av ett medieföretag. Enl Macenzie Warren.