Web 2.0 – first I was blind but now I can see

“It’s no longer enough for marketers to advertise only a slogan or warm fuzzy feeling. Top line sales growth and bottom line increases are where it’s at in today’s highly competitive no growth market. Marketers need to better understand the changing dynamics of the consumer media market and develop new marketing plans that integrate new media to replace the erosion of traditional media for influence to purchase. Marketers who can’t tap new media options for their influence to purchase will suffer a decline in advertising ROI.”

Gary Drenik, VD på BIGresearch.

Kort sagt är traditionella reklamkanaler på väg ut. Nätets sociala struktur, byggd på interaktivitet och UGC, har förvandlat konsumenterna till aktiva ställningstagare och återuppväckt det kritiska tänkandet. En slogan och en bild räcker inte längre, men bara för att: “Web 2.0 – first I was blind but now I can see.”

Vad det gäller att influera kunder till köp av elektronikprodukter låg i dec 07 MSN och bloggar på 22% respektive 21, 5%. Siffrorna har fördubblats från dec 06. TV-reklamens influentiella kapacitet har minskat med c.a 14%. Undersökningen relaterar bara till elektroniska produkter men den är ändå intressant. Varför är det så att de traditionella mediernas övertalningsförmåga blir allt sämre? För att de är ett tillbakalutat medium i en digital värld som förespråkar aktivitet och interaktion. Gäller detta bara elektroniska produkter? Det tror inte jag.

Reklam handlar i dagens socialdigitala värld (jag ger mig inte förrän jag fått mynta ett uttryck:) inte om övertalning, utan om att övertyga genom samma sociala band och engagemang konsumenten omger sig med privat. Det handlar om att bli en del av vår personliga sfär och tala till oss, inte som konsumenter, utan som människor och medlemmar i en heterogen massa där alla i och med web 2.0 kan definiera sig själv och hitta sin plats. Det handlar om att förstå micro och macrokultur. Sett ur en marknadsförares perspektiv har målgrupper och segment fått en starkare självuppfattning. Kanaler som Facebook, bloggar, chattar och microbloggar har ökat det fria meningsutbytet (här kan du läsa om framtidens sociala mediesfär).

En annan sak som är intressant med den ovannämnda undersökningen är att de nya mediekanalernas förmåga att influera och stimulera ökar som mest inom minoritetsgrupper. Varför? Trender påvisar att den stora massan rör sig ifrån stora sociala tjänster som Facebook just på grund av att de saknar en nischad struktur.

Minoriteter tillhör per definition en nisch även utanför internet och kanske är det just så att web 2.0, trots sina tekniska grundförutsättningar, är en förlängning av nischad kultur och gemenskap som faktiskt i allra högsta grad är mänsklig. Den långa svansen har alltid funnits, det Chris Anderson gjorde var att sätta ord på en kulturel företeelse som blivit digital.

Nischade kulturer är premierade på dagens internet och detta väcker tilltro och en känsla av att känna sig hemma. Idag har internet en möjlighet att bli vad du gör det till. Håller vi alla på att förvandlas till digitala nischer med starkare tillhörighet? Kanske kan internet hjälpa oss att se på mer än ett sätt?

Konsumenten har någonstans i och med den digitala utvecklingen på Internet tagit kontrollen över sitt medvetande. Ironin är att det just är tekniken som hjälpt oss med något så mänskligt som självuppfattning och tillhörighet.

Uppgång - reklam i nya medier

 

6 thoughts on “Web 2.0 – first I was blind but now I can see”

  1. Hahaha, som det kan gå. Hade verkligen ingen aning att du varit präst tidigare. Får väl snegla upp mot himlen och tacka för insikten (nästan så man blir religiös;)

    Reply
  2. Hahaha, som det kan gå. Hade verkligen ingen aning att du varit präst tidigare. Får väl snegla upp mot himlen och tacka för insikten (nästan så man blir religiös;)

    Reply

Leave a Reply