1,2 miljarder mobilabonnemang i BRIC-länderna

BRIC-länderna, Brasilien, Ryssland, Indien och Kina, förutspås växa kraftigt de närmaste åren när det gäller mobilanvändningen. eMarketer beräknar att antalet mobilabonnemang i år kommer att uppgå til 1,2 miljarder i dessa fyra länder. BRIC-länderna utgör mer än 40 procent av världens befolkning.

Mobilpenetrationen (räknat som antalet aktiva SIM-kort per invånare) är högst i Ryssland: över 100 procent. I Indien är penetrationen lägst med runt en fjärdedel. Å andra sidan är mobilanvändarna i Indien betydligt mer uppkopplade än i de övriga länderna. Idag har Indien ca 290 miljoner mobilanvändare och det ökar med med 8 miljoner i månaden.

mobile metrics bric

eMarketer förutspår att antalet mobilabonnemang i BRIC-länderna kommer att uppgå till 1,7 miljarder om fyra år. Och av dessa kommer 680 miljoner att använda mobilt internet.


Leave a Reply