David Weinberger höll ett föredrag på Reboot om hur vi är på väg ur informationseran. Ut tänkte jag, vi är väl mer än någonsin på väg in, eller är det jag som är totalt ute och reser (det har hänt förr)? Jag blev så förvånad att jag var tvungen att kolla med chef Jardenberg om jag hade hört rätt.

Jardenberg: Säg för diskussionens skull att han rätt. Om vi är på väg ut ur informationseran, vilken era är vi i så fall på väg in i?

Löneförhöjning, tänker jag här;)

Weinberger drev en tes som sade att nätets web 2.0-tendenser mot att distribuera och producera olika typer av användargenererat och individuellt material, tillsammans med ett evigt hyperlänkande driver oss ifrån den rena informationsåldern. Information är med andra ord inte längre baserad på vad som tidigare antagits vara absoluta sanningar eller vetenskaper. Nätet innehåller helt enkelt för mycket referensmaterial för att information inte ska kunna ses som objektiv. Det är här, om man lägger betoningen på ordet rena i "på väg ut ur den rena informationsåldern" som jag kan hålla med Weinberger.

Informationsåldern har i och med den digitala revolutionen förvandlats till en ren kommunikationsålder där sanningar skapas från ett mottagarperspektiv. Tidigare balanserade begreppet information på envägskommunikation, idag handlar det om dialog och flervägskommunikation. Men det är samtidigt en rapp dialog som går snabbt och det gäller att vara med om man ska få en syl i vädret. Räck inte upp handen, bara prata.