875 miljoner shoppar online och böcker är populärast

85 procent (875 miljoner) av internetanvändarna i världen har använt internet för att göra något inköp. Enligt Nielsen Global Online Survey är det en ökning med 40 procent under de två senaste åren. Europa och Nordamerika ligger i topp när vi titar på regioner. Men det land som har störst andel shoppare bland internetanvändarna är Sydkorea, följt av Storbritannien, Tyskland och Japan.

Handel online i världen

Globalt sett är böcker det som flest har handlat online (41 procent under de senaste 3 månaderna). Kläder och skor (36 procent), Video/DVD/spel (24 procent), flygbiljetter (24 procent) och elektronikprylar (23 procent) är också populära.

Böcker har ökat med 7 procent under de senaste 2 åren, men den största ökningen har kläder & skor stått för.

handlat online kategorier

Kreditkort är den klart vanligaste betalningsformen. 60 procent av de som handlat online använde ett kreditkort, medan en fjärdedel använde PayPal. Bland de som använde kreditkort, använde mer än hälften (53 procent) Visa.

Leave a Reply