Kvalitet på Internet

Web 2.0 tillsammans med digitala lagringsmöjligheter har gjort den långa svansen otroligt lång på Internet. Dagens digitala svans innehåller något för alla från de mest traditionella produkter eller tjänsterna till de lite mer okonventionella. Kolla in denna artikeln om pen spinning (en trend som e sjukt stor i Japan) så förstår ni vad jag menar med lite mer okonventionella. Det finns till och med speciella pennor gjorda bara för konstens skull.

En fråga som dykt upp i samband med den digitala svansen och framförallt när det kommer till användargenererat innehåll är den om kvalitet. Frågan har mest varit centrerad kring amatörjournalistik, musik och film men jag tänkte att det skulle kunna vara intressant att undersöka begreppet i ett vidare perspektiv men fortfarande i relation till web 2.0. Hur förhåller sig konsumenter till kvalitet och vad förväntar sig de av ett Internet som innehåller allt? Enligt en undersökning gjord av Allurent har detta framförallt visat sig vara en fråga om distribution och funktion.

Återförsäljare på Internet har en chans på sig att göra ett gott intryck och 80% av konsumenterna säger att de inte skulle återvända till en sida de uppfattar som okvalitativ. Uppdaterade tekniska funktioner, interaktivitet, bra bredbandsuppkoppling och innovation är faktorer som dagens konsumenter förknippar med kvalitet.

konsumenters förväntningar på online shopping

ouppfyllda förväntningar online

I åldergruppen 18-24 år svarade 48% att interaktiva webbtjänster som tex Google maps var den viktigaste faktoren för en kvalitativ sida. Jämfört med tabellen ovanför som presenterar generella tal, så blir alltså interaktivitet viktigare ju längre ner i åldrarna man kommer, dessutom verkar (som vi redan sett på många andra område) kartor och sociala interaktioner (kommentarer, möjligheter att lägga upp bilder, chat) vara tacksamma tjänster hos denna åldersgruppen.

Män är från Mars och kvinnor från Venus, detta gäller även på Internet. Kvinnors uppfattning om kvalitet är mer relaterad till effektivitet och sevice funktioner.

funktioner viktiga förkvinnor online

Leave a Reply