Hjörne säger … allt gick bra fram till 2012

Martin Jönsson skriver om Stampens rekonstruktion och refererar med några enastående citat från presskonferensen. Det mest anmärkningsvärda är ändå när Peter Hjörne säger:

… att allt gick bra fram till 2012, men att utvecklingen för tidningsbranschen då försämrades på ett sätt som ”få kunnat förutse”

Jag vet faktiskt inte riktigt var jag ska ta vägen när jag läser det. Det känns som en förolämpning. Under min mest aktiva period i den svenska mediedebatten, från 2002-2010, var det ju PRECIS exakt det här som jag och många med mig varnade för. Alla siffrorna sa samma sak, alla kurvorna pekade i samma riktning.

Strutsmentalitet?

Uppdatering; läs gärna hela den här texten från Hjörne, med rubriken ”Vi kommer att lyckas”. Det fascinerande är att han fortfarande inte verkar förstå strukturomvandlingen.

Grafen är lånad från mjperry

Leave a Reply