En av de saker som jag saknat mest på helsingborg.com är innehåll skapat av andra än oss som jobbar i staden. Vi har en lista med många sådana möjligheter och kommer arbeta av dem efter hand. Men en lågt hängande frukt, och en självklar första punkt med tanke på sajtens fokus, är att hämta in material från sociala medier. Så nu kan man alltså se bilden av Helsingborg genom ögonen på den breda allmänheten. Yay!

Vårt fokus har varit att styra och kontrollera så lite som möjligt, att inte tvinga fram något ändrat beteende och att använda enkel och existerande teknik. Låt mig förklara de tre olika bitarna.

Att släppa kontrollen

Vi har ingen förhandsgranskning. Eftersom sajten inte har ansvarig utgivare lyder den under ”Lag om ansvar för elektroniska anslagstavlor”, och så här har vi formulerat det i faktarutan på sajten:

Det är alltid komplicerat med material från sociala medier. Ansvaret för det som postas faller i första hand på den som publicerat den, och i andra hand på den som tillhandahåller tjänsten. Det är alltså upp till Twitter, Instagram, Facebook och övriga tjänster att avgöra vad som återpubliceras här. Det är en bra ordning om vi vill visa upp en annan bild av Helsingborg. Men vi vill så klart inte att det ska förekomma olagligt/stötande material här – så vi ber om din hjälp. Maila oss direkt på [email protected] om du ser något här som du tycker är olämpligt, så lovar vi att titta på det. Tack!

Men vi tar oss ändå friheten att försöka göra flödet så värdefullt som möjligt. Vi vill tex inte att det ska förvandlas till en reklampelare, eller en plats för mobbning av enskilda. Så i samma faktaruta pratar vi också om ”oönskat innehåll”, formulerat så här

Vi vill inte att den här sidan ska bli en plats för spam-liknande reklam, otrevligheter mot enskilda, fullständigt irrelevant innehåll eller komma att totalt domineras av ett fåtal. Därför kan det hända att vi blockerar enskilda bilder och svartlistar konton, men alltid bara i efterhand. Vi vill att det här ska vara en plats för äkta och ärliga bilder från många människor. Alla får en chans att synas. Även företag alltså, men där har vi lite lägre trösklar för vad som är ok.

Den här balansgången kommer att vara en ständig utmaning, och det kommer säkert vara varierande besvärligt över tid. Blockering och svartlistning får inte missbrukas. Efter ett dygn har jag valt att blockera ett antal inlägg som tex uppenbart hashtaggats helt fel och där bilden inte har det minsta med Helsingborg att göra. Det är framför allt vanligt på instagram. Jag har också gått in och kontrollerat en del företagskonton och sett att det enda de trycker ut är orelated reklam, och då har jag blockerat hela kontot. Till sist har jag rensat bort en del kosmetiska dubletter, där identiska inlägg trillat ut från både Instagram, Facebook och Twitter.

I stort ser det bra ut, och än så länge har det inte känts besvärligt att avgöra vilka som få ligga kvar och vilka som ska bort. Grundregeln kommer att vara att vi ska kunna stå för, och på ett rimligt sätt motivera, varför en avpublicering sker. Och det är ju hur som helst inte så att vi plockar bort användarens post – vi väljer bara att den inte ska finns på just den här sajten.

Fördelarna är uppenbara. Vi får ett snabbt flöde, som kräver relativt lite resurser för granskning – och som förhoppningsvis känns kollaborativt och äkta. Återstår att se hur det kommer att utvecklas över tid. Funkar det inte så gör vi på något annat sätt, för det saknas ju verkligen inte exempel på hur sådana här flöden spårat ur. Tills jag bevisats annorlunda väljer jag att tro på det goda i människan och i the wisdom of crowds ;)

Att följa användarnas beteende istället för att tvinga fram ett nytt

Väldigt många, både företag och offentliga verksamheter, som gör liknande lösningar väljer att försöka etablera en speciell tag för ändamålet. Några exempel listas på bloggen Placebrander, men det finns fler. Och det kan finnas goda skäl till det, i Helsingborg arbetar vi tex också med #hbg2035 och #freewifihbg – men då för speciella syften.

I det här fallet har vi istället valt att presentera den tag som redan är vanligast förekommande, den som folk använder. Vi söker helt enkelt på #helsingborg. Varför skulle vi göra något annat, egentligen, om det är bilden av Helsingborg vi vill visa? På det här sättet får vi också mycket material redan från början, vi får ett mer äkta material och vi slipper – som sagt – att försöka tvinga in ett speciellt och nytt beteende hos användarna. Det behövs alltså ingen speciell marknadsföring, ”Helsingborg enligt dig” flödar redan över av material. Både sött och salt.

Alltså, ingen speciell tag, ingen speciell app, inga speciella krav, ingen speciell kunskap. Oavsett om du känner till den här sidan eller inte så vill vi veta vad som är din bild av Helsingborg.

Att välja enkel teknik, och utveckla över tid

På sajten är det ett helt vanlig wordpress-inlägg, och själva arbetet med att suga in materialet från twitter, facebook, instagram mfl görs istället via tjänsten Tagboard – och en enkel inbäddning. Jag har testkört tjänsten under en månad och tycker att det fungerar tillräckligt bra. Verktygen för att blocka är enkla, den funkar i alla enheter, den är responsiv och känns tekniskt stabil. Jag skulle vilja kunna anpassa utseendet på inbäddningen mer, och tex ta bort en del av deras brandning, men det är inget som är kritiskt. Visar det sig att det här blir oerhört populärt kanske vi gör ett mer anpassat och eget bygge, men går det år andra sidan åt pipan är det bra att tröskeln för att avsluta experimentet inte handlar om någon stor investering. Vi betalar $99/mån för premiumtjänsten.

 Utvärdering och uppföljning

Vi har än så länge inte satt några speciella mål för den här sidan, utan den ingår i den samlade målbilden för hela sajten, att leverera inspiration och stolthet. Och jag vet inte hur du känner det, men jag blir både stolt och inspirerad av att se det här ultraljudet publicerat som en av bilderna från Helsingborg.

En ny Helsingborgare...

En ny Helsingborgare…