Igår pratade Jan Guillou på SVT2 och Babel om hur bloggar tar över från den kvalitativa journalistiken (ni hittar debatten ungefär 13 min in i filmen). Han kallade gammelmedia för ”riktiga medier” och bloggar var bara ett okvalitativt tyckande i hans ögon. Herr Guillou fortsätter med att säga att bloggar inte är riktiga nyheter och att han inte tror att behovet av utbildade journalister kommer att försvinna. Det sista uttalandet verkade han närmast basera på sig själv och att kvalitet grundar sig på det antal år en journalistutbildning ackumuleras över. Ju fler år desto smartare blir man.

”Det tog mig själv åtminstone 5 år att bli journalist, under ihärdig övning.” – Jan Guillou

Innan jag fortsätter vill jag kontra det citatet med något Chris Anderson sade på Media Evolution i Malmö:

”Personer som är framåt, nyfikna och framåtsträvande har all möjlighet att skaffa sig en universitetsutbildning på nätet idag, gratis. Så mycket och bra information finns det.” – Chris Anderson.

Prata om skilda världar. Jag håller med Guillou om att journalister alltid kommer att behövas. Men det är utbildningen och yrkesrollen som kommer att förändras. För det första kommer de att behöva bli mer insatta i nätets förutsättningar, möjligheter och hot. De kommer själva att behöva blogga och dessutom länka kors och tvärs till merinformation. Nyheter kommer mer att växa till en dialog där kärnnyheten, grunden, kanske kommer från journalisten, eller inte. Journalistik kommer att handla om att förmedla purfärska nyheter samtidigt som jobbet kommer att innebära att ha insyn och en förmåga i att kunna gräva bland det sociala utbudet på nätet efter nyheter. Konsumenterna förväntar sig interaktion, världen är inte ensidig längre, bloggar och sociala medier är inte ytligt tyckande, det skapar en tredimensionell världssyn där individer genom internet för första gången får lov att förstå sig på världen från olika håll och synsätt utan att behöva förlita sig på en elit. Dialogen är kärnan i allt detta.

Samma elit sade Guillou förmedlar ”riktiga och sanna nyheter”. Jag tolkar detta som att han menar objektiva nyheter som står utanför förvridande och vinklingar. Ett känt exempel på motsatsen är ju bilden som media målade upp under Irakkriget när Saddam Husseins staty skulle rivas ner från ett torg i Irak. Media porträtterade händelsen som en handling på initiativ från de Irakiska folket när i verkligheten 200 amerikanska soldater  spärrade av torget och stod för rivandet av statyn. Så här kunde det se ut i media:

Saddam staty

Här är ett flygfotot av samma händelse:

Flygfoto

Jag är absolut inte ute efter att misskreditera hela den professionella journalistiken, absolut inte, men det tror jag ingen tror heller. Däremot måste man vara medveten om att det finns vissa parametrar som skapar ett nyhetsvärde inom den traditionella journalistiken och det är viktigt att förstå att ”riktiga nyheter” ibland vinklas för att uppfylla kvoten för vad som är bra journalistik. Skillnaden mellan bloggar och traditionella nyheter är att bloggar är öppet subjektiva. Tyckande och nyheter (för det är det de är Guillou) inom medborgarjournalistiken skapas inte av journalistiska regler och vinstdrivande organisationer. Istället kommer nyheterna av personer som öppet står för vad de tycker. Möjligheten att relatera till en persons åsikter samtidigt som man kan välja att ta del av en uppsjö andra vinklingar och synsätt ser jag som hörnstenar i konstruktionen av en betydligt mer objektiv nyhetsförmedling än den som bara presenteras från ett håll och av en person.

Dessutom kan sociala medier och bloggar även föda nyheter. Den 26:e feb berättade Aftonbladet hur svenska folket inte riktigt var med på Kungens förfrågan om att få mer pengar till Victoria och Daniel bröllop. Nyheten var baserad på en facebookgrupp som då hade 3500 medlemmar. Idag har samma grupp på facebook nästan 30 000 medlemmar. Fungerar inte facebook här som ett ypperligt verktyg för en opinionsundersökning undrar jag?

Nä jag håller mig till Chris Anderson synsätt. Internet är fullt av kunskap och den engagerade och informationstörstige har bokstavligen världen i sin hand. Att digitaliserad kunskap och källor inte är byggd på samma referenser gör den bara mer anpassningsbar till en värld som för första gången har möjligheten att uppfattas grå snarare än svart eller vit. Möjligheten att förmedla nyheter från olika håll borde väl om något ses som en möjlighet till sann objektiv journalistik och ”riktiga nyheter.” Om inte jag minns fel så ska väl journalistkåren som tredje statsmakt upplysa och granska. Vad jag vet finns det ingen, inte ens du Guillou, som kan kalla sig allvetande. Men tillsammans och genom den dialog som bloggar och sociala medium innebär på nätet närmar vi oss sann upplysning, en som inte är statiskt utan lika dynamisk som världen i sig.