Jag har skrivit en hel del om web 2.0 och nätets framtid som huvudingrediensen i det aktiva ställningstagandet hos individer. På grund av sin användarmedverkan och förmåga till socialt engagemang tror jag att nätet kommer att spela en viktig roll som verktyg för samhällsutveckling och påverkan.

Ett exempel på det ovanstående är CollegeNet , ett utbildningsbaserat socialt nätverk som ger användarna möjlighet att vinna ekonomiskt stöd i form av stipendium till collegeutbildning. Så lång är allt good and fine, men bara ett forum verkar inte räcka för att sporra till tankeväckande diskussioner. Read/Write Webb skriver i en artikel att diskussionerna håller sig till en mjukare natur där intellektuella samtalsämnen får bereda plats för forum som "Fun things to do when you have no money " och "SEXY TEACHERS, AKA TILFS, do they distract? "

Så här skriver Chad om CollegeNet på Read/Write Webb:

"I can’t believe there isn’t a filter for winning topics. It seems like giving the scholarships to pop culture discussions as opposed to thought-provoking topics is rather silly. The nature of college is clearly educational, why not give it to participates with efforts aimed in the right direction?"

Jag var nyligen på Reboot 10 med mindparkgänget och där pratade bland annat Howard Rheingold om hur man bygger engagemang inom sociala medier. Han nämner klart definierade ramar och gränser som en faktor för att bygga deltagande och sociala struktur. Jag ryser någonstans inombords när jag tänker på för mycket ramar och struktur i relation till web 2.0, men allt är relativt och ett stipendievinnande samtal kring TILF:s kanske inte skulle må dåligt av lite handledning, även om jag måste säga att jag förstår intresset;)