Howard Rheingold

CollegeNet – Socialt forum med stipendium i vinstpotten

Jag har skrivit en hel del om web 2.0 och nätets framtid som huvudingrediensen i det aktiva ställningstagandet hos individer. På grund av sin användarmedverkan och förmåga till socialt engagemang tror jag att nätet kommer att spela en viktig roll som verktyg för samhällsutveckling och påverkan. Ett exempel på det ovanstående är CollegeNet , ett … Read more

Howard Rheingold om deltagande medier på Reboot

Den silvriga magnummustachen rör sig självsäkert och uppmärksamt i ansiktet när Howard Rheingold pratar om participatory media , eller deltagande medier. Föreläsningen kretsar kring vilka faktorer som skapar engagemang. Rheingold drar paralleller mellan hur engagemang och grupptillhörighet skapas i den fysiska världen och berör ämnen som biologi (Darwin) och psykologi, men går sen vidare till … Read more