Cutting edge, not corners

Jag är tröttare än jag varit på länge, jag har tömt kontoret på Kungsgatan i Helsingborg. Det var ett jäkla slit, men det behövde göras. Med 200 resdagar om året lägger jag hellre hyrespengarna på gott kaffe hos Koppi. Jag ska bli en härarbetare fullt ut. Det ser jag verkligen fram emot. Och att flytta ut ett helt kontor på två dagar får mig att inse att jag nog aldrig ska ha ett igen.

Men jag var tvungen att samla ihop det här nu. För det slog mig idag, igen, vilket grymt fundament Mindpark vilar på. Jag återkommer med fler tankar sedan, men först…

Making ideas fly
Making ideas fly

Finns det något skönare än att få idéer i luften. Att få idéer att flyga har flera betydelser. Det handlar både om att få dem flygfärdiga och om att få se dem förverkligas. Det kan också handla om att få idéer och information att nå rätt destination. First stop: Mindpark; next stop – det blir inga mer stopp. I extern kommunikation uttrycker vi visionen utan subjektet ”we” för att förstärka känslan av att Mindpark och de olika intressenterna i allra högsta grad är delaktiga i idéprocessen. Vi behöver varandra. Tagline: Making ideas fly

Business your own mind
Business your own mind

En bra idé kommer sällan ensam utan föregås i regel av ett antal mindre klockrena idéer, vilket gör att alla idéer är potentiellt värdefulla. För att kunna ta hand om alla olika idéer och intryck på ett konstruktivt sätt måste vi skapa en egen idéutvecklingsprocess. Det betyder bland annat att vi måste våga ”göra affär” av våra egna idéer internt, för en idé som inte kommer upp på bordet leder definitivt aldrig någon vart. Idéer kan vidareutvecklas i den form de är eller vara frö till helt andra tankar. Många gånger kan en förkastad idé tjäna som tankeföda i ett helt annat koncept, så vi behöver inte känna något tvång att varenda idé ska vara möjlig att kapitalisera omedelbart.

To get there spells together
To get there spells together

För att kunna konkurrera med starka aktörer som t.ex. Schibsted måste vi göra det mesta av våra egna möjligheter. Om vi ska kunna övertrumfa våra målsättningar måste vi arbeta tillsamans och verkligen utnyttja potentialen i vår egen samlade styrka. Det gäller allt från feedback och återkoppling på såväl interna som externa idéer till vikten av att betona vilka företag vi har bakom oss. Att ha en stark ägargrupp kan vi dra fördel av på flera sätt. Dels låter det oss antyda en enorm styrka, dels ger det oss tillgång till ett nätverk som vi kan ha stor glädje av.

The need for speed
The need for speed

Att medialandskapet är statt i förändring är inte något nytt, men den hastighet som vi har rört oss med de senaste tio åren ställer speciella krav på de företag som vill vara med och dela mediakakan. Det betyder att vi måste skynda oss om vi ska hinna utnyttja de möjligheter som erbjuds. Vi ska på alla tänkbara sätt förkorta idéernas ledtid och utvärdera deras potential i förhållande till vår egen möjlighet att genomföra dem med ett försprång i behåll. Det betyder att vi måste slipa bort alla onödiga dröjsmål genom hela processen. Vi ska ha korta beslutsvägar och i vissa akuta lägen ska vi själva vara beslutsmässiga utan att behöva vila på hanen.

Cutting edge, not corners
Cutting edge, not corners

Behovet av att arbeta snabbt och att ligga i utvecklingens framkant får aldrig bli en ursäkt för att göra ett hastverk. Vi ska ligga i framkant utan att förfalla till några slarviga genvägar. Genom att förlita oss på en välutvecklad process kan vi dra fördel av den ackumulerade kunskap som finns utan att behöva fundera på om hjulet ska snurra varenda gång. Alla idéer ska gå igenom processen men det ska ske snabbt och effektivt. Vårt arbetssätt ska inge en känsla av att det inte kunde ske mer systematiskt trots att det går snabbt. Då blir vår snabbhet en dubbel konkurrensfördel.

Outside the box, inside the park
Outside the box, inside the park

Vi ska vara öppna för alla idéer. Hur högtflygande de än är ska vi nyfiket betrakta dem och för att se vilken potential de kan tänkas ha. Vi ska också se till att vårt eget tänkande inte går i samma hjulspår som våra konkurrenters. Men i ett längre perspektiv har vårt kreativa tänkande inget egenvärde annat än som ett verktyg för att vaska fram intressanta digitala mediaprojekt. Lika viktigt som det är att tänka utanför boxen, lika viktigt är det att arbeta enligt våra egna värderingar; dvs. ”inside the park”.

Mindparks fantastiska logo
Mindparks fantastiska logo

För dig är det här kanske snömos och värsta floskeltoppen. Men för mig är det faktiskt blodigt allvar. När jag arbetade fram det här tillsammans med Michael Nilsson från Manifesto, så menade jag verkligen varje ord. Det gör jag fortfarande. Det här betyder något.

Mindpark är annorlunda idag. Vi är inte längre en del av den gamla mediebranschen, och på sätt och vis är vi bara jag. Men ändå inte. Mindpark ska fortsätta utvecklas med sitt bloggteam och fortsätta vara en röst i mediedebatten, likväl som den bredare debatten om all things internet. Snart i lite annan form, och snart med en än starkare röst.

För min egen del väljer jag mina kunder själv idag, jag njuter verkligen av varje dag, och jag har aldrig haft det så bra som jag har det idag. Jag utvecklas vid sidan om Mindpark och ibland i en delvis annan riktning. Men texten ovan gäller lika mycket för mig. Lika mycket nu som då. Behövde bara säga det, en dag som idag. Nu kör vi!

Update: Första egna bokslutet är klart. Det gick bra. För bra.

Update: On popular demand, the vision in english as well

Business your own mind A good idea rarely comes alone but is foregone by a couple of ideas that doesn’t always seem as shiny. This makes all ideas potentially valuable. In order to be able to absorb all ideas we need to develop our own idea generating process. This means the courage to “business” and speak out  our own ideas internally. An idea that doesn’t get presented on the table with the rest of the crumbs never leads to anything. Its the ingredients that makes the cake.

To get there spells together In order to be able to compete with strong competitors like Schibsted we need to make the most of our own possibilities. If we want to exceed our expectations and goals we need to work together and use the potential and amazing strength that our collective establishment and backbone offer us. This means taking advantage of everything from feed back/back feed on internal and external ideas to pointing out which companies and networks stand behind us.

The need for speed The media landscape changes and evolves at a rapid rate. This puts special demands on us as media corporations. We need to be able to act fast if we want get a bite out of the media cake. Haste is of the outmost importance and we need to hurry if we are to exploit the possibilities offered by the market. Mindpark will in every way possible shorten the lead time of ideas and evaluate their potential i relation to our own possibilities to make them fly with a head start. This means that we need to cut away all unnecercary delays throughout the the whole decision making process. Our decision paths are to be short. In case of emergency situations that demands special and split second attention, Mindpark will act as a decision maker without hesitation.

Cutting edge, not corners The need for speed and constantly being in the forefront of the business can never be an excuse for scribbles or low quality products or services. We are to lead without sloppy shortcuts. By relying on a well developed process we can benefit from the accumulated knowledge that exist without wondering if the wheel will spin every time. All ideas are to be processed only with speed and efficiency. Mindparks mode of operation is to generate a feeling of being both systematic and fast. Then, and only then, does our speed turn into a competitive advantage.

Outside the box, inside the park We are to be open to all ideas no matter how highflying, big or creative they may be. Mindpark is a company without traditional guidelines and we shall differ creatively from the mind frame of our competitors. Lead don´t follow! But it is just as important to follow our own values inside the park, as it is to think outside the box.

4 thoughts on “Cutting edge, not corners”

 1. Väldigt gripande inlägg Jocke.

  Jag är stolt över att ha besökt kontoret, druckit glögg och snackat lite goja. Jag är stolt över att vara en av åskådarna och mottagarna av all smarthet ni levererat. Trots att ni alla finns kvar på olika platser, och att smartheter kommer levereras även i fortsättningen så känns det vemodigt. Och då har jag bara varit en åskådare på distans, så jag förstår att det känns ännu mer för dig, och de som varit närmare dig.

  Jag ser fram emot framtiden, både din och Mindparks. Och behöver du kontorsplats i Sumpan någongång är det bara hojta så ska jag fixa en plats hos oss åt dig ;)

  Reply
 2. Bra. Känner vare sig snömoset-smaken eller floskel-nojan smyga sig på. Tvärtom.
  Är speciellt attraherad av snabbhets-principen. Är alltför van, och frusterad av att saker ska dras i långbänk.
  Det behövs tamigfan mer Ramones i pappersmedias relation till webben.
  Hey ho, let's go.. 1,2,3,4!

  Reply

Leave a Reply