Dag 6: Internets vägskyltar – detaljhandelns heliga graal.

hamraoja.pngHamra är en liten socken på Gotland med 119 innevånare. Hamras evenemangskalander den 15: April 2006 inkluderade bland annat tävling med stenkyrka kaninhoppare kl 10 och stickning och jazz på Hedbergs kl 15. Så här låter eventbeskrivningen: “Stickkafé – sitt inte hemma ensam och sticka, tag med stickorna och kom till Hedbergs kl 13:00 och träffa andra som också tagit med sina stickor.Det finns miljoner olika nischer på Internet. En avgörande faktor för att hitta dem är att det finns vägvisare, aggregatorer som samlar in och distribuerar information som hjälper dig längre ner i svansen mot Hamra socken och deras stickkafé.

Aggregatorer är Internets vägskyltar och absoluta förutsättningar för att knyta ihop utbudet med efterfrågan. För fysiska produkter är Amazon och Ebay exempel på sådana aggregatorer, för digitala produkter finns det till exempel iTunes och iFilm. Google och Wikipedia är stora aktörer som visar vägen i informationsutbudet. Det handlar om att samla in den information Internet sprider så att du kan anmäla dig till stenkyrka kaninhoppare eller Hedbergs stickkafé om det är intressant. Hamra nästa!

graal.pngDet går att prata om hybrida respektive digitala aggregatorer. Amazon.com eller BestBuy.com säljer fysiska varor på nätet och är alltså en mix av digital lagerhållning och fysiska leveranser som fortfarande innefattar distributionskostnader. Men vad händer när atomer förvandlas till byte och stickkafét öppnar på webben? Den heliga graalen är inte en kalk eller ens en kvinna som Dan Brown föreslår i Davinci Koden, utan består av digitala produkter som i det närmaste har möjlighet att ge detaljhandeln oändliga möjligheter.

Digitala produkter som säljs och distribueras i byte har varken lager eller distributionskostnader. Hyllvärmarna är ett minne blott och den digitala graalen gör att branschen utgörs av vad man skulle kunna kalla sale on demand. Enligt företaget SNOCAP som följer användningen av fildelningsnätverk, finns det minst 9 miljoner låtar i omlopp på nätet, vilket ungefär motsvarar en miljon skivor. Dessutom existerar det otaliga amatörband och “hemmamusiker” som distribuerar musik men som aldrig gett ut en skiva. Detta motsvarar ungefär ytterligare en miljon skivor. Trots fördelaktig lagerhållning kommer Amazon bara en fjärdedel ner i den svansen. Den digitala graalen erbjuder möjligheter att komma längst ned i svansen, från de största hittarna till de mest obskyra och underliga “flopparna” utan ekonomiska hinder eller fallgropar så drick upp! Men kom ihåg, don´t drink and drive!

svans2.png

Leave a Reply