Den djupa webben – Internets vallgravar

djupa webbenJordens yta består till 70,8% av vatten och bara en bråkdel har blivit utforskat. Fysiker uppskattar att 95% av universum består av mörk materia som är omöjlig att se. På grund av vad man kallar en synkroniserad rotation ser vi samma sida av månen hela tiden. The deep web betecknar de delar av internet som sökmotorernas spindlar inte kan hitta under sina krypningar på Internet. Hypertextlänkar, värdeord, och h1/h2 rubriker är exempel på navigeringsverktyg som hjälper sökmotorns spindlar att hitta en sida på internet under en krypning. De sidor som inte följer reglerna för SEO sjunker ner i internets många vallgravar och man måste veta var man ska leta för att hitta dem. Håll andan!

Det uppskattas att den djupa webben innehåller upp till 500 gånger så mycket information som den publika delen. Google har indexerat ca 1,4 miljarder hemsidor, 900 miljoner bilder och +900 miljoner nyhetsgrupper. Detta innebär att det finns ca 700 miljarder potentiell dokument i botten på internets vallgravar som väntar på att indexeras.

Den djupa webben:

  • The Deep Web is the fastest growing segment of information on the Internet.
  • Deep Web sites tend to have copious amounts of content.
  • Deep Web content is highly focused and relevant.
  • More than 50% of Deep Web content resides in specialty databases.
  • Password protected, and secure content is not considered to be part of the Deep Web.

Den långa svansen känns i relation till det ovanstående närmast oändligt lång. Det är intressant hur internet mer och mer verkar förvandlas till en organisk entitet med ett utvecklingsmönster baserat på evolution snarare än teknisk revolution. Det finns långa svansar och skrymslen överallt. Men det intressanta är att biologi och internet med alla sina teknologiska och digitala aspekter fram tills nu har varit ett motsatspar. Jag är inte så säker längre. Sociala nätverk och web 2.0 har efterapat människans socialiseringsbehov samtidigt som internetforumet i stort har utvecklats till ett 8:e världhav med sin egna digitala biologi. Dyk här!

Leave a Reply