Extremt stora skillnader i hur mycket tid som spenderas på online video

Media Contacts and comScore har tillsammans gjort en studie av tittandet på online video och vanlig TV i USA. Resultatet visar på mycket stora skillnader i tittandet. Framförallt när det handlar om hur mycket tid man spenderar på online video.

De som tittar mest (20 procent) tittar i genomsnitt 841 minuter i månaden. Medium viewers (30 procent) tittar i genomsnitt 77 minuter och resten, dvs light viewers (50 procent) tittar endast 6 minuter i månaden.

online video time viewers

Vi ser alltså en relativt liten grupp som tittar väldigt mycket mer än resten. Mycket nischat tittande på mindre videosajter finns i gruppen. Dock är YouTube störst i denna grupp, liksom bland medium och light användarna.

Bland medium viewers är det framförallt online video på tv-kanalernas sajter som lockar, som t ex CBS och ABC.

I gruppen light viewers är det vanliga tv-tittandet stort. 46 procent tittar mer än 13 timmar på TV i veckan. Det ska jämföras med 39 procent av medium viewers och 30 procent av heavy viewers.

Nu blir det en veckas sportlov för min del. Lite Småland och annat trevligt. Hörs om dryg vecka!

Leave a Reply