Den fysiodigitala människan

Jag fick en väldigt intressant kommentar från Michaela på min förgående postning som handlade om internets framtid och den socialsemantiska webben. Jag länkade till Hans Kullin som definierade webbens evolution så här: web 1.0: Ni, web 2.0: Vi, web 3.0: Jag. Michaelas fråga var vad som kunde komma efter “Jag”. Det är en fråga som enligt mig står i relation till att svara på vilket steg som skulle kunna komma efter självförverkligandet i Maslows behovstrappa.

Webben har på många sätt kommit att bli en organiskt växande digital organism som är en förlängning av individen behov. Därför tror jag att svaret på vad som kommer efter “jag” och vad som kommer att karaketerisera web 3.0:s evolutionära process handlar om en ständig digital självutveckling. När jag nått tillfredsställelse i den digitala världen, ja då flyttar jaget ut.

Så här säger Ray Kurzweil ZDnet:

“We have always used our technology to extend our physical and mental reach. We will merge with this technology by sending intelligent nanobots (blood-cell-sized computerized robots) into our brains through the capillaries to intimately interact with our biological neurons. If this scenario sounds very futuristic, I would point out that we already have blood-cell-sized devices that are performing sophisticated therapeutic functions in animals, such as curing Type I diabetes and identifying and destroying cancer cells”.

Pratar vi web 4.0 (om man nu tvunget ska sätta en etikett på det) så tror jag att vi kan komma att börja glida in på konvergensen mellan IT och Bioteknik. Här kommer ett exempel till från “kokostrollet” som också kommenterade min förra postning: www.kevinwarwick.com.

Lägg till (et) på Jag så tror jag att vi hamnar någonstan i vad web 4.0 kan innebära. Det kan komma att handla om ett starkt definerat jag som kommer att få större möjlighet att samexistera både i den fysiska och digitala världen. Konvergens och mash-ups mellan det fysiska och digitala skulle kunna vara en trend som närmar sig från en galax långt, långt borta, en fysiodigital människa där jaget existerar på flera plan samtidigt.

Detta är naturligvis inget som ligger runt husknuten, långt ifrån, men det är en intressant tanke att leka med. För mig är det däremot mer eller mindre klart att vägen dit mer och mer kommer att handla om en smartare webb som närmar sig människans hjärna och inneboende intelligens.

2 thoughts on “Den fysiodigitala människan”

Leave a Reply