Drygt en tredjedel av svenskarna är medlemmar i sociala nätverk

PTS, Post- och telestyrelsen, släppte nyligen en rapport som bygger på en undersökning om svenskarnas säkerhetsvanor på internet (pdf). I samband med denna undersökning ställdes också ett antal frågor om internetanvändande och bland annat om man är medlem i något social nätverk.

Drygt var tredje (36 procent) svensk mellan 16-84 år är medlem i något eller några sociala nätverk på internet. Bland de yngsta (16-30 år) är hela 84 procent medlemmar i något social nätverk.

medlemmar sociala nätverk sverige

Leave a Reply