sverige

Sveriges första internetminister

… utsågs inte heller den här mandatperioden. Regeringen Löfven saknar en tung ministerpost. Och jag tycker det är synd, alldeles oavsett om hen heter Joakim Jardenberg eller inte ;) #val2014 Jag vill ha @jocke som internetminister för Sverige! Kolla vad Helsingborg gör. — Åsa Silfverberg (@Silfverberg) September 24, 2014 Under det år jag arbetat som internetchef i … Read more

Mindpark #032: Varför Geek Girl Meetup är snöbollen som föregår lavinen

Det är lite som det brukar vara. Du peppar, pratar, förbereder dig och sedan står du där vid registreringen på den där konferensen som du har sett fram emot en hel månad. Förbi dig går fullversioner av de där små Twitterprofilbilderna och du har fullt upp med att minnas vad de egentligen heter. Framför ögonen … Read more

Mindpark #019: Dagen då det smällde till för första gången

TT-flashen gick ut vid 05-tiden på fredagsmorgonen den fjärde februari 2005. 20 000 ton svavelsyra hade läckt ut på kemiföretaget Kemira i centrala Helsingborg och hotade att driva in i ett gasmoln över den dimbelagda staden. Mikael Rosenlöf, då nyhetschef på HD och nu redaktionschef på hd.se, väcktes i ottan och började ringa in reportrar … Read more

Medieinvesteringarna ner 13 procent i år

Enligt den senaste prognosen från IRM (pdf) kommer mediemarknaden att minska med drygt 13 procent i år. Det betyder att medieinvesteringarna kommer att minska med  4,3 miljarder kronor i år jämfört med 2008. Totalt investerades 32,4 miljarder kronor i medieutrymme under 2008 och i år förutspår IRM att den siffran kommer att landa på 28,1 miljarder. … Read more

Trafiken för mobila datatjänster upp 526 procent

Enligt Post- och telestyrelsens senaste siffror från Svensk Telemarknad 2008 ökade trafiken för mobila datatjänster under 2008 med 526 procent jämfört med 2007. Under 2008 skickades 13720 Tbyte, vilket ska jämföras med 2191 Tbyte under 2007. Abonnemangen för mobilt bredband ökade från 376000 i slutet av 2007 till 877000 i slutet av 2008. Men det är inte bara det … Read more

Försäljningen av bärbara datorer ner 10 procent

Försäljningen av bärbara datorer minskade med 10 procent under det första kvartalet 2009 jämfört med motsvarande period 2008, enligt IT Research. Under första kvartalet i år såldes 228555 bärbara datorer, jämfört med 254255 under kvartal 1 2008. Samtidigt minskade den totala PC-försäljningen med 11 procent. I sifforna ovan är inte netbooks* inräknade (varken i den totala … Read more

Försäljningen av mobilt bredband minskar något

Försäljningen av mobilt bredband minskar något under första kvartalet i år jämfört med motsvarande period 2008. Enligt IT Research minskar försäljningen 3 procent i volym. Under kvartal 1 2009 såldes 136.780 enheter vilket ska jämföras med drygt 140.000 under kvartal 1 2009. IT Research förutspår en svag tillväxt även under andra kvartalet i år, medan andra … Read more

Facebookstats

Idag tänkte jag tipsa om CheckFacebook.com, som innehåller uppgifter om antal användare per land fördelat på kön och ålder. På en karta presenteras antal användare per land och klickar man sedan på ett land får man fram uppgifter om köns- och åldersfördelning. I Sverige finns 2,09 miljoner Facebook-användare och vi ligger fortfarande efter Danmark som … Read more

Drygt en tredjedel av svenskarna är medlemmar i sociala nätverk

PTS, Post- och telestyrelsen, släppte nyligen en rapport som bygger på en undersökning om svenskarnas säkerhetsvanor på internet (pdf). I samband med denna undersökning ställdes också ett antal frågor om internetanvändande och bland annat om man är medlem i något social nätverk. Drygt var tredje (36 procent) svensk mellan 16-84 år är medlem i något eller … Read more

2008 ökade försäljningen av mobilt bredband med 52 procent

Under 2008 såldes det 656.600 eneheter av mobilt bredband i Sverige, enligt IT Research. Det är en ökning med 52 procent jämfört med 2007, då drygt 430.000 enheter såldes. De allra flesta enheterna var USB-modem, som dominerar marknaden helt. Men allt fler bärbara datorer (laptops och netbooks) med inbyggt stöd för mobilt bredband säljs. Under nästa … Read more

211 miljoner européer besökte något socialt nätverk i december

Enligt comScore besökte 211 miljoner av Europas 283 miljoner internetanvändare en social nätverkssajt under december 2008, vilket motsvarar 75 procent. Det visar siffror. Bland de 16 länder som comScore tittat på hamnar Sverige i mitten. Med en räckvidd för sociala nätverk på 65 procent bland internetanvändare. I topp ligger Storbritannien på 80 procent och Spanien … Read more

Internetannonseringen ökade 18 procent

Enligt de senaste siffrorna från IRM (Institutet för reklam- och mediestatistik) så ökade annonseringen i Sverige med 1,3 procent under 2008. Från 31,9 miljarder 2007 till 32,3 miljarder 2008. Dock sjönk medieinvesteringarna mot slutet av året, under det fjärde kvartalet minskade annonseringen med 4 procent. Internetannonseringen ökade med 18 procent under 2008. Även TV-reklamen ökade … Read more

Medieinvesteringar 2009 – Internet klarar sig bäst

Enligt IRMs senaste prognos kommer reklammarknaden att minska med 5 procent nästa år till följd av lågkonjunkturen. Totalt kommer medieinvesteringarna att upgå till 31,3 miljarder 2009, ner från 32,8 miljarder i år. Internetannonseringen förväntas öka med 7 procent under nästa år enligt prognosen. För övriga medier ser det tuffare ut. Dagspressen kommer totalt att tappa … Read more

Internetannonseringen upp 20 procent

Internetannonseringen ökar med 20 procent jämfört med tredje kvartalet 2007, enligt den senaste pressreleasen från IRM. Av hela mediekakan, som omsatte 6,9 miljarder under kvartal 3,  svarar internet för 16,3 procent. Även TV-reklamen ökar (upp 5 procent) och står för 14 procent av medieinvesteringarna. Totalt ökade medieinvesteringarna med 2,2 procent under det tredje kvartalet jämfört … Read more

Fler köper bärbara datorer

Försäljningen av bärbara datorer ökade med 23 procent under det tredje kvartalet 2008 jämfört med motsvarande period 2007, enligt IT Research. Under kvartal 3 i år såldes 346170 bärbara datorer, jämfört med 282345 under kvartal 3 2007. Samtidigt ökade den totala PC-försäljningen med 13 procent. Andelen bärbara datorer fortsätter alltså att öka och står nu … Read more

84 procent av 16-25-åringarna använder internet dagligen

Igår publicerade World Internet Institute sin rapport “Svenskarna och Internet 2008”. I rapporten går bland annat att utläsa att nu har 81 procent av svenskarna tillgång till internet i hemmet. Under de senaste åren har tillväxten legat runt 3 procent om året, vilket betyder cirka 200.000 nya internetanvändare om året. Räknar man sedan till arbetsplatser, … Read more

Drygt en och en halv timme på nätet om dagen

Svenskarna ägnar allt mer tid åt internet. Enligt Internetbarometern 2007 från Nordicom, lägger den genomsnittlige användaren drygt en och en halv timme (96 minuter) på nätet en vanlig dag. Det är nästan en fördubbling sedan 1998, då den genomsnittliga användartiden låg på 50 minuter om dagen. Skillnaderna är stora i olika åldersgrupper. Bland 15-24 är … Read more

Internet konkurrerar allt mer med TV under prime time

Tittandet på tv och användningen av internet under kvällstid har förändrats kraftigt under de senaste åren. Det visar siffror från Nordicom som publicerades i Internetbarometern 2007. Internet tar en allt större del av publikens tid. Tidigt på kvällen, mellan klockan 17.00 och 19.00, är det lika många svenskar som enbart har använt internet (15 procent) … Read more

Medieinvesteringarna upp 5,2 procent

Lite oväntat efter allt snack om räntehöjningar och lågkonjunktur visar IRMs senaste siffror att medieinvesteringarna ökade 5,2 procent under andra kvartalet i år jämfört med motsvarande period föregående år. Totalt uppgick medieinvesteringarna till 8,7 miljarder kronor (8,3 miljarder förra året). Ackumulerat för första halvåret ökar medieinvesteringarna med 4,3 procent och omsättningen i mediemarknaden uppgick till … Read more

Försäljningen av mobilt bredband upp 77 procent

Mobilt bredband fortsätter att sälja bra i Sverige. Det andra kvartalets försäljning nådde nästan upp till rekordsiffrorna från kvartal 4 2007. Under andra kvartalet i år såldes 156.860 enheter enligt IT Research. Det är en ökning med 77 procent jämfört med motsvarande period 2007. Första halvåret i år såldes nästan 300.000 enheter, vilket är en … Read more

Nyheter populära i Europa

Nyheter är det populäraste innehållet online i Europa, enligt JupiterResearch. 42 procent av internet- användarna i Europa tar regelbundet del av nyheter online. Det ska jämföras med 28 procent som tar del av video eller de 15 procent som besöker sociala sajter regelbundet. Intresset för nyheter online varierar dock stort i Europa, framförallt när det … Read more

Internet större än tv bland kidsen

Internet än nu större än tv bland 15-24-åringar. I senaste Mediebarometern från Nordicom ser vi för första gången att fler unga använder internet än tittar på tv en genomsnittlig dag. Hela 86 procent av de som är i åldern 15 till 24 använder internet en vanlig dag. För tv är motsvarande siffra 83 procent. För … Read more

Två av tre använder internet en vanlig dag

Senaste Mediebarometern från Nordicom visar att två tredjedelar av befolkningen (9-79 år) använder internet en genomsnittlig dag. Sedan 2003 har andelen internetanvändare nästan fördubblats, från 33 procent till 64 procent en vanlig dag. Användningen av internet ökar när allt fler har tillgång till bredband, enligt Nordicom hade knappt 30 procent tillgång till bredband 2003, medan … Read more