Facebookpubliken blir äldre

Antalet Facebookanvändare i USA fortsätter att öka. Antalet aktiva användare under de senaste 30 dagarna i är nu uppe i 45, 3 miljoner, enligt Inside Facebook. Och den största ökningen sker bland medelålders och äldre.

Den grupp där antalet Facebook ökar mest är kvinnor i åldern 55-65 år. I denna grupp har antalet användare ökat med 175 procent under de senaste 4 månaderna. Men överlag är tillväxten stor bland personer som är 26 år eller äldre.

tillväxt facebook

Men fortfarande utgör de medelålders och äldre en liten andel av de totala aktiva användarna. Tonåringar (13-17 år) utgör knappt en tiondel av användarna och 18-25-åringarna utgör hela 43 procent av de aktiva användarna.

facebook användare usa

Kvinnorna är  i majoritet i samtliga åldersgrupper. Bland samtliga användare är andelen kvinnor 56 procent.

Leave a Reply