ålder

jardenberg kommenterar – 4 Aug, 2010

Titta hur vi brutit den här fastan – ”Vid 11-tiden på förmiddagen tar jag en dubbel espresso, den första på två veckor, och en kvart efteråt känner jag mig som jag skulle kunna vinna guldtäcket på Solvalla.” Han är en superstar, den där bacon-mannen! Skyhook Will Take the Location Battle to Court – Location-kriget förs … Read more

Internet lika stort som TV bland 25-44-åringar

I förra årets Mediebarometer såg vi att internet hade passerat TV bland 15-24-åringar både avseende daglig räckvidd och tid. Nu ser vi motsvarande mönster för nästa åldersklass: 25-44-åringar… Mediebarometer 2008 visar att internet nu har en lika hög daglig räckvidd som TV bland personer i Sverige som är 25-44 år. Hela 80 procent av de … Read more

Andelen som besökt rubrikannonssajter har fördubblats sedan 2005

Sedan 2005 har andelen internetanvändare som besökt en sajt med rubrikannonser (t ex Craigslist)  mer än fördubblats. Enligt senaste undersökningen från Pew Internet & American Life Project, har hälften av internetanvändarna i USA (49 procent) besökt en rubrikannonssajt. Det ska jämföras med 22 procent 2005. En genomsnittlig dag är det 9 procent som besöker en sådan … Read more

Facebookstats

Idag tänkte jag tipsa om CheckFacebook.com, som innehåller uppgifter om antal användare per land fördelat på kön och ålder. På en karta presenteras antal användare per land och klickar man sedan på ett land får man fram uppgifter om köns- och åldersfördelning. I Sverige finns 2,09 miljoner Facebook-användare och vi ligger fortfarande efter Danmark som … Read more

Facebook – Resan till internets mittpunkt

Det blir ofta många intressanta diskussioner mellan mig och mina vänner om nätets utveckling. Men det är kul. Många av oss har vitt skilda bakgrunder vilket medför vitt skiljda åsikter och vinklar. En diskussion har handlat om all den förändring nätet innebär för olika industrier och att det “va bättre förr.” En annan har kretsat … Read more

Kvinnor 55+ ökar mest på Facebook

InsideFacebook.com har tittat på utvecklingen av antalet Facbook-användare i USA. Sedan september har det totala antalet användare ökat med 70 procent från 32,9 miljoner användare till 56,0 miljoner användare. Den största ökningen sker bland kvinnor 55-65 år, i denna grupp har antalet användare ökat med hela 561 procent under motsvarande period. Men ökningen är stor … Read more

Facebookpubliken blir äldre

Antalet Facebookanvändare i USA fortsätter att öka. Antalet aktiva användare under de senaste 30 dagarna i är nu uppe i 45, 3 miljoner, enligt Inside Facebook. Och den största ökningen sker bland medelålders och äldre. Den grupp där antalet Facebook ökar mest är kvinnor i åldern 55-65 år. I denna grupp har antalet användare ökat med 175 … Read more

Hälften använder internet minst en timme om dagen

Nästan hälften (48 procent) av den vuxna befolkningen i USA använder internet minst en timme om dagen. Det visar den senaste Gallup Poll som gjordes i december 2008. Det är en fördubbling sedan december 2002 då motsvarande andel var 26 procent. Andelen frekventa internetanvändare är som högst bland de yngsta. I åldern 18-29 år uppger … Read more

Internet i mobilen växer snabbt i Storbritannien

Nielsen Online presenterar en undersökning (pdf) som visar hur mobila internet ökar i Storbritannien. Från kvartal 2 till kvartal 3 2008 ökade antalet britter som använder internet via mobilen med 25 procent. Från 5,8 miljoner till 7,3 miljoner. Under samma period ökade antalet internetanvändarna via datorer med 3 procent (från 34,3 miljoner till 35,3 miljoner). … Read more

Online video ökar bland medelålders och äldre

Sedan december 2007 har andelen kvinnor som sett en online video de senaste 30 dagarna ökat från 45 procent till 54 procent. Nästan lika stor andel som bland männen, där motsvarande siffra är 58 procent. Det visar undersökningen Motion från Ipsos, som de genomför bland internetanvändare i USA. Under de sex månader som passerat mellan … Read more

84 procent av 16-25-åringarna använder internet dagligen

Igår publicerade World Internet Institute sin rapport “Svenskarna och Internet 2008”. I rapporten går bland annat att utläsa att nu har 81 procent av svenskarna tillgång till internet i hemmet. Under de senaste åren har tillväxten legat runt 3 procent om året, vilket betyder cirka 200.000 nya internetanvändare om året. Räknar man sedan till arbetsplatser, … Read more

UGC allt viktigare

JupiterResearch har tittat på hur stor andel av internetanvändarna i USA som är med och skapar eller tar del av sociala medier/innehåll. I sin undersökning “Social Content – Best Practices in Audience Engagement” har de delat upp användarna efter ålder och om man är med och skapar eller tar del av användargenererat innehåll. En majoritet … Read more

Unga dominerar fortfarande sociala nätverk

Rapleaf har undersökt 49,3 miljoner människor och deras profiler på sociala nätverk. Sifforna visar att fortfarande så dominerar yngre människor. Totalt hittade man 120 miljoner profiler, vilket betyder att varje person är medlem i 2,4 nätverk. Av de undersökta personerna så är ungefär 90 procent från USA. Bland de större sociala nätverken har MySpace de … Read more

Mobilanvändingen i Europa

M:Metrics publicerar nya siffror om mobilanvändningen i Europa (EU5: Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien och Storbritannien) som bland annat innehåller uppskattningar av hur många som använder “mobile media” och hur många som använder SMS. “Mobile media” definierar M:Metrics som de som använt webbläsaren eller laddat ner något under månaden. I Västeuropa är männen överrepresenterade bland de … Read more

Online video upp 66 procent på ett år

Senaste siffrorna från ComScore visar att under februari tittade internetanvändarna i USA på mer än 10 miljarder online-videos. Det är en ökning med 3 procent från januari, trots att februari var två dagar kortare. Och det är framförallt en kraftig ökning från februari förra året: hela 66 procents ökning. Google är alltjämnt störst och svarade … Read more

Äldre anser att webben främst riktar sig till yngre

En majoritet av internetanvändarna som är 45 år eller äldre anser att innehåll på webben främst riktar sig till en yngre publik. Det visar en undersökning från Burst Media bland 13000 internetanvändare i USA. Totalt är det ungefär hälften av respondenterna som anser att webbinnehållet fokuserar på deras egen ålder. Men skillnaderna är mycket stora … Read more

Allt fler äldre besöker online-videosajter, men fortfarande sporadiskt.

Nästan hälften (48 procent) av internetanvändarna i USA säger att de någon gång besökt en online-videosajt, som YouTube. Det är en ökning med 45 procent under förra året år. Ökningen på daglig basis är ännu större och har nästan fördubblats under samma tidsperiod. Det visar en rapport från Pew Internet & American Life Project. Fortfarande … Read more

Internetanvändarna 2 år äldre

Internetpubliken blir allt äldre. Nielsen Online har jämfört åldersprofilen för internetanvändarna i Storbritannien i oktober 2007 och jämför med hur det såg ut för ett år sen. Under det senaste året har andelen under 25 år minskat från 29 till 25 procent. En minskning med 16 procent. Samtidigt har andelen 55+ år ökat med 22 … Read more

Dag 8: Nationalekonomins gyllene snitt

  “Den långa svansen handlar i stort om överflöd. Ett överflöd av plats på hyllorna, ett överflöd av distribution, ett överflöd av valmöjligheter. Så lustigt att en definition av nationalekonomi enligt Wikipedia då lyder: Nationalekonomi – en vetenskap som studerar hushållning med knappa resurser. “ Chris Anderson   Det gyllene snittet är ett matematiskt förhållande … Read more